За  достовiрною  інформацією

Хмельницьку АЕС відвідують державні діячі і фахівці з інших атомних станцій, науковці, депутати та представники різних громадських організацій, учні шкіл тощо. Особливо інтенсивне відвідування ХАЕС та її зовнішніх об’єктів спостерігається у пері­од, що передує літнім вакаці­ям. Принаймні тіль­ки на збіглому тижні від­­булись екскурсійно-озна­йомчі заходи для учнів Славут­ської ЗОШ №1, студен­тів Львів­­сь­кої полі­тех­­­ні­ки, Ос­т­ро­зь­кої ака­де­мії, заступників директорів з нав­чально-виховної роботи обласних еколого-нату­ра­­лі­с­­­тичних цен­т­рів учнівської молоді (станцій юних тех­ніків) Хмельниччини. Відвідувачі цікавляться економічним станом стан­ції, безпековими заходами, ходом підготовки до продовження експлуатації 1 енергоблока, екологічними аспектами на ХАЕС та за її межами, культурно-мистецьким і спортивним життям колективу, взаємодією влади і ад­міністрації підприємства тощо.

На знімку Олександра Шустерука один з робочих моментів зустрічі з предста­вниками еколого-натуралісти­чних цент­рів учнівської молоді област­і. Взаємокорисне спіл­кування сприяє кращому ро­зумінн­ю ролі ХАЕС у економіч­ному та суспільному житті краю, зближує позиції людей, що виховують майбутню зміну трударів.