ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ Є ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ

 

Основним напрямком роботи працівників відділу ядерної безпеки є контроль за поводженням зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом, а також супроводження його експлуатації в активній зоні ректора. Під контролем фахівців перебувають такі напрями, як контроль якості ядерного палива, проведення вхідного контролю палива, його належне зберігання, безпечне використання, виконання нейтронно-фізичних розрахунків, контроль відповідності вимогам нормативних та виробничих документів під час експлуатації, відправлення відпрацьованого ядерного палива, тощо. Забезпечення безпеки під час поводження з ядерним паливом, зокрема і при його експлуатації в активній зоні реактора, є пріоритетним завданням відділу ядерної безпеки.

Розповідаючи про задачі, які ще потрібно вирішити відділу ядерної безпеки під час поточного планового попереджувального ремонту енергоблоку №2, начальник відділу Леонід Вайнер особливу увагу приділив: завершенню формування наступного 16-го паливного завантаження, проведенню контрольних операцій з ядерним паливом та організації і проведенню інспекторської перевірки МАГАТЕ.

Важливою є підготовка до використання стенда інспекції та ремонту палива компанії Westinghouse. Інспекцію планується провести для восьми тепловиділяючих збірок, які працювали у складі активної зони, а зараз знаходяться у басейні витримки енергоблока №2. На Хмельницькій АЕС така інспекція буде проводитись вперше. Стенд вже прийнятий у промислову експлуатацію. Дослідні експлуатації попередньо він пройшов на енергоблоках  ВЕЕР-1000 Рівненської та Запорізької АЕС. За основним призначенням стенд був розрахований на роботу з ядерним паливом компанії Westinghouse, але згодом, на підставі відповідних обґрунтувань та погоджень із Держатомрегулювання, його було модернізовано для роботи з тепловиділяючими збірками альтернативних конструкцій (ТВЗА), які традиційно експлуатуються на наших енергоблоках. За допомогою стенду можливо виконати виміри вигину та скручування ТВЗА, подовження ТВЗА, розміру ТВЗА «під ключ», подовження твел і зміну зазорів між твел ТВЗА, товщини оксидної плівки на оболонці твел, виконати детальну оцінку зовнішнього вигляду ТВЗА. Такі виміри та оцінки дозволять отримувати більш детальну інформацію про стан паливних касет, що експлуатуються.

До кінця цього року згідно із планами Хмельницька АЕС має отримати ще одне постачання «свіжого» ядерного палива. Організація його приймання та вхідного контролю є функцією відділу ядерної безпеки. Безпосередньо вхідний контроль буде проведений персоналом відділу разом із фахівцями відділу технічного контролю і працівниками енергоремонтного підрозділу. Сумісна робота висококваліфікованих фахівців цих підрозділів дозволить забезпечити відповідність ядерного палива, що буде використовуватись на наших енергоблоках, усім встановленим критеріям.

Під час зустрічі із представниками станційних ЗМІ Леонід Вайнер сказав, що питання впровадження на енергоблоках нашої АЕС ядерного палива кампанії Westinghouse відноситься до компетенції Енергокомпанії, і в разі прийняття компанією такого рішення, фахівці відділу ядерної безпеки Хмельницької АЕС готові приступити до його виконання.

Розповідаючи про основні напрями роботи, Леонід Вайнер високо оцінив професійні якості колективу відділу ядерної безпеки, зазначивши, що тут трудяться справжні інтелектуали, які постійно підвищують свій професійний рівень. Фахівці  прагнуть розвиватись, адже забезпечення безпеки при експлуатації атомної станції є пріоритетом у відношенні до економічних та виробничих цілей. Особисто начальнику імпонує ініціативність та бажання професійного росту у молодих спеціалістів. Нещодавно два молодих фахівця відділу брали участь у конкурсі наукових доповідей, що проводився на нашій атомній станції, та здобули переконливі перемоги у своїх категоріях і одержали право захищати честь Хмельницької АЕС на рівні Енергокомпанії.

Діяльність відділу ядерної безпеки безпосередньо пов’язана із підвищенням рівня безпеки працюючих енергоблоків. Це відповідальна місія. Невипадково, що його фахівці, які займаються обґрунтуванням безпеки паливних завантажень та виконують нейтронно-фізичні розрахунки, проходять відповідне навчання, а також підтримку кваліфікації та атестацію. Це відбувається на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Вони стають слухачами курсу лекцій викладачів та науковців НТУУ «КПІ», беруть участь у практичних заняттях та складають відповідні іспити, після чого отримують атестат на право виконання  розрахунків. Атестат має термін дії, його періодично потрібно підтверджувати складанням відповідних іспитів.  Фахівці відділу, що займаються обліком і контролем ядерних матеріалів, також проходять відповідне додаткове навчання і підтримку кваліфікації у центрі ім. Джорджа Кузмича у Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України, у відповідності із вимогами Державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів, Держатомрегулювання та МАГАТЕ.

Олександр Шустерук

Фото автора