Загальний відділ. Справи конкретні

45-річчя від дня утворення святкує колектив  загального відділу ХАЕС.

Для пересічної людини робота в канцелярії здається нудною та безбарвною – каліграфічний почерк, суха ділова мова, теки документів, запилені архіви, степлери, коректори...В перекладі з латинської мови канцелярія-cancellarius – «діловод»,звідки і «канцлер».

Не станемо заглиблюватись у сиву давнину, але вже в добу середньовіччя крім папської церковної канцелярії існувала імператорська канцелярія. Вона видавала документи із судовими вироками, підтвердженням прав власності, вела дипломатичну переписку тощо.

При Богдані Хмельницькому існувала Генеральна військова канцелярія, до якої надходили і зберігалися численні акти про внутрішнє врядування, дипломатичні зносини з сусідніми країнами. Є свідчення, що канцелярія зберігала копії дипломатичних актів, надісланих до інших держав.

У 18 ст., крім канцелярії гетьманського уряду, існували й інші вищі урядові інституції Гетьманщини – Генеральна скарбова канцелярія (генеральний підскарбій відав і архівом), генеральний суд, при якому було своє діловедення і архів. При канцелярії гене­рального обозного, який відав арти­лерією, також формувався архів. І нині ці документи є скарбом для науковців, фундаментом державницьких справ.У ВП ХАЕС початком діловодної діяльності вважається 4 липня 1977 року.

Перша людина, яка почала вести діловодство на Хмельницькій АЕС, це Франковська Тамара Онуфріївна, яка була зарахована в штат на посаду секретаря директора згідно з наказом від 04.07.1977 №8. А з 10.08.1977 розпочато оформлення на архівне збереження документів, так як на посаду техніка-архіваріуса була зарахована в штат Дирекції Альвіна Петрівна Шестак, яка і до сьогодні працює на ХАЕС заступником генерального директора з економіки та фі­нансів.

З тих, хто стояв біля витоків служби діловодства ХАЕС, сьогодні у відділі не залишилося нікого. Найбільший стаж роботи у відділі  має Тетяна Прибатень (з 1987 р.).

 

В діловодстві працювали: спочатку секретар, потім з’явилися машиністки, потім кур’єри, діловоди, техніки… У 80-ті роки, особливо перед пуском енергоблока №1:– кур’єри носили з ХАЕС на відправку факси та телеграми, на множення документи (пішки) в Управління будівництва, яке знаходилося на піонерній базі; – машиністки виконували величезну роботу спочатку на механічних машинах, а потім на електричних; – поки не було відкрите у Нетішині поштове відділення, їздили на спеціальному автобусі в Славуту, відправляли листи та отримували поштові відправлення, адресовані Дирекції Хмельницької АЕС, що будується. Бувало за раз отримували по 180-200 посилок з обладнанням і з документацією.

Привітно і з теплотою згадують працівники відділу своїх колишніх колег: дипломатичну Т.М.Трасун, пунктуальну Н.О.Ле­о­нову, розсудливу Н.І.Осадчу, життєрадісну Т.П.Чміль, вимог­ливу С.М.Пашинську.  

Тут пам’ятають плідну співпрацю з Людмилою Пет­ренко, Валентиною Савє­ль­­євою, Ларисою Шиндер.Основи діловодства та організації діловодних процесів в різний час опановували  Олена Хвищук, Світлана Маліновська, Раїса Бельковець, Наталія Годнєва, Олеся Скрипнюк, Олена Тимощук, Наталія Кісіоглова та Тетяна Бичкова, які на сьогодні продовжують працювати на ХАЕС.

І ось вже 45 років персонал загального відділу сумлінно реалізовує комплекс організаційно-технічних заходів щодо ведення діловодства у ВП ХАЕС, здійснює контроль за проходженням і виконанням документів, забезпечує їх архівне зберігання. Працівники загального відділу впро­ваджують державні стан­дарти, нормативи та ме­тодики з удосконалення ро­боти з документами і по­стійно покращують сис­тему документаційного забезпечення управлінської діяльності.На сьогодні у підрозділі працює 10 кваліфікованих працівниць, які старанно та з великою відповідальністю виконують виробничі завдання, беруть активну участь в суспільному житті Хмельницької АЕС. 

Можна сказати, що загальний відділ це чи не єдиний сегмент ХАЕС, який має безпосередній зв’язок з усіма підрозділами на всіх етапах роботи. Мабуть не буде перебільшенням сказати, що більшість персоналу станції знають керівника відділу Олену Панасюк, інженерів відділу Наталію Хвищук, Надію Виговську, Тетяну Кремзу, Марину Кузьмінчук; фахівців Тетяну Прибатень, Ірину Майструк, Світлану Трембач; секретаря генерального директора Тетяну Осіпову та секретаря головного інженера станції  Олену Демидюк.

– Основним завданням загального відділу, – наголошує Олена Панасюк, є встановлення єдиного порядку роботи з документами на основі використання сучасних технологій, що­найперше, – скорочення кількості паперових та похідних документів. Ми вирішуємо триєдину задачу: опе­ративність, доцільність роботи з документами, що використовуватимуться у подальшій роботі, та розумне поєднання руху документів у ВП ХАЕС. Автоматизована система конт­ролю виконавської діяль­ності, розроблена служ­бою інформаційних техно­логій, набагато полегшує роботу з документами, до­помагаючи конт­ролювати якість і своєчасність їх виконання. І оскільки перехідний період від паперового до електронного документообігу ще триває, за­гальний відділ працює з документами, отриманими різними шляхами: електронною поштою, на паперових носіях, через КСЕД, тощо.

Якщо не оцінювати внутрішній зміст питань, які вирішують працівники відділу, то робочий день цієї команди складається  з: не менше 400 телефонних дзвінків; 200 відвідувачів; вичитки, правки і осмислення 1300000 друкованих символів; 2000 посмішок відвідувачам.Колектив загального відділу – це, так би мовити, «спецвійська» АЕС.

Пов­сякденне заповзяття в роботі складається із різнопланових завдань і найрізноманітніших питань: що таке «геш-тег», коли в родовому відмінку пишемо «акта» чи «акту», як знайти «те – не знаю що...».

Через руки та очі працівниць загального відділу проходить уся кореспонденція, що надходить у ВП ХАЕС, ретельно перевіряється, аналізується, вивчається та реєструється. Подекуди приходиться мати справу з адресатами, які пишуть дати з майбутнього, неіснуючі посади, кумедні прізвища керівників та забувають вкласти те, що надсилають.Кожна з працівниць особ­лива, володіє набором ексклюзивних умінь і робить свій внесок  у спільну справу.

Поєднання дивовижних особистостей утворило цікавий колектив, працьовитий, здат­ний швидко навчатися новому, надійний та дружний.

Віктор Гусаров

Фото Євгена Цибульськогота з архіву редакції