Заходи з підвищення безпеки енергоблоків  пропонує чеська компанія «Skoda JS a.s.»

Нараду з питань впровадження заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (К(з)ПБ) енерго­блоків атомних станцій з представниками чеської компанії «Skoda JS a.s.» проведено на Хмельницькій АЕС.

Аварія на АЕС Фукусіма-1 (11 березня 2011 року) підтвердила необхідність впровадження на енергоблоках АЕС систем примусового скидання тиску з системи герметичного огородження.

Запропонована компанією «Skoda JS a.s.» система скидання тиску із системи герметичного огородження енерго­блока передбачає мокру фільтрацію парогазової суміші і доочищення утворених аерозолей в мікроволоконних фільтрах.

За умовами технічного завдання і договору щодо впровадження цієї системи на ХАЕС, укладеного із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), виготовлення обладнання і його збирання на місці встановлення виконуються виробником, тобто компанією «Skoda JS a.s.».

Під час робочої наради фахівці Хмельницької АЕС разом із представниками чеської компанії «Skoda JS a.s.» обговорили основні організаційні та технічні питання щодо встановлення цього обладнання.

Як зазначив начальник лабораторії цеху вентиляції і кондиціювання ВП ХАЕС Борис Вітковський, укладено всі договори із постачальниками основного обладнання і з виконавцем основних буді­вельно-монтажних робіт. Обладнання пройшло вхідний контроль і готове до впровадження у роботі.

Виконані на сьогодні розрахунки запроектних аварій для ВВЕР-1000 доводять, що в ході розвитку важкої аварії відбувається генерація великої кіль­кості пари, неконденсованих газів, що призводить до значного зростання параметрів середовища в захисній гермооболонці (ГО). У такому випадку зростання параметрів середовища в ГО може призвести до її руйнування з неконтрольованим виходом радіоактивної парогазової суміші у навколишнє середовище.

Для запобігання таких негативних наслідків на низці АЕС за кордоном передбачена система аварійного примусового скидання тиску із зони локалізації аварії, що запобігає пошкодженню герметичної оболонки – останнього фізичного бар'єру безпеки глибокоешелонованого захисту на шляху розповсю­дження радіоактивних речовин.

Встановлення системи скидання тиску із системи герметичного огородження енергоблока заплановано здійснити на першому енергоблоці до кінця грудня 2020 року.