Заняття в НТЦ проводять науковцi вузiв

Аудиторії навчально-тренувального центру ХАЕС ніколи не бувають порожніми, адже впродовж року тут проходять заняття. Найінтенсивніше відвідування в міжремонтний період, загалом же річна кількість тих, хто пройшов у стінах НТЦ курс навчання, фактично в 2 рази перевищує чисельність всього станційного персоналу. Парадокс? Та ні, цифри реальні, адже нерідко одна й та ж особа навчається за кількома напрямками, а кожен курс облікується окремо.

Окрім програм курсу лекцій і практичних занять, які проводять інструктори НТЦ, окремим категоріям персоналу організовують спеціальні заняття за участі фахівців профільних вузів України. За словами начальника відділу організації підготовки персоналу НТЦ Д.А.Олійника, ХАЕС співпрацює в цьому напрямку більш як з 20 навчальними закладами. Серед них інститут ім. Патона, Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду, Київська морська школа (курс навчання для водолазів) тощо. Кілька років тому виникла потреба організувати навчання рибників, залучали до їх проведення науковців Львівського університету ветеринарної медицини ім. Гжицького.

На збіглому тижні саме завершилися спеці­альні навчання за напрямками протипожежного призначення для працівників ряду цехів, яке проводили фахівці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Така форма виїзних занять виправдала себе, вона більш доступна і менш затратна. Адже підприємство не може собі дозволити відправити на тиждень-другий близько півтори сотні людей, серед яких і представники оперативного персоналу, до Львова, Києва чи інших міст. На місці організувати навчання куди простіше.

В Україні на підставі Законів «Про  пожежну безпеку» (з липня минулого року «Кодексу циві­льного захисту України»), «Про ліцензування окремих видів діяльності», «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання­ послуг і виконання робіт протипожежного призначення» роботи протипожежного призначення, а їх 15, здійснюють тільки суб’єкти господарської діяльності, які отримали ліцензію МНС України (ДСНС України) на відповідний вид діяльності.

Однією з умов отримання і підтримання дії ліцензії є обов’язкове проходження керівниками і виконавцями робіт спеціального навчання за відповідним напрямком, яке розглядається як підвищення кваліфікації з питань пожежної безпеки з встановленою ліцензійними умовами періодичністю.

Спеціальне навчання здійснюють підрозділи ДСНС України відповідно до діючих ліцензій МОН і наказів МНС України (ДСНС України).

Ось що розповів у розмові керівник курсів спеціального призначення, доцент Львівського державного університету безпеки життєдіяльності О.І.Воробйов.

- Іноді виникають питання, а чи потрібно проводити спеціальне навчання, відривати фахівців від термінової роботи, витрачати кошти тощо. Відповідь однозначна – потрібно. Техніка вдосконалюється, нормативні документи міняються, вимоги до систем безпеки стають жорсткішими – все це вимагає від фахівців постійного професійного вдосконалення. За останні роки на ХАЕС впроваджені нові адресні системи пожежної сигналізації, системи газового пожежогасіння, системи оповіщування про пожежу, постійно проводиться робота щодо модернізації існуючих протипожежних систем, тому з старим багажем знань експлуатувати цю техніку неможливо.

Одним з підрозділів, якому дозволено здійснювати спеціальне навчання за напрямками протипожежного призначення, є Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Це провідний навчальний заклад ДСНС України, єдиний в Україні, який є членом європейської асоціації університетів у сфері безпеки життєдіяльності (EFSCA), взаємокорисно співпрацює з державними і приватними компаніями практично всіх галузей, у тому числі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Університет має великий досвід співпраці з ВП ДП НАЕК «Енергоатом». Науковці університету виконали ряд договірних робіт, які пов’язані з безпечною експлуатацією об’єктів ВП РАЕС. Відповідно до завдання НАЕК науковці університету, в тому числі і я, розробили нову редакцію «Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій», яка зараз знаходиться на погодженні в Міністерстві.

- Коли розпочалася співпраця, хто, так би мовити, кого знайшов?

- Науково-педагогічні працівники університету з 2003 року регулярно проводять спеціальне навчання на всіх АЕС України, що позитивно впливає і на науковий і на практичний рівень занять.

Найпершими до нас за допомогою звернулися з Південно-Української АЕС, потім і інші станції. Виникла потреба в отриманні необідних дозволів, погодженні відповідних програм, коригуванні напрямків навчання. Почали співпрацю безпосередньо з НАЕК, робота стала виконуватися планомірно. У поточному році, в лютому ми проводили навчання на ВП РАЕС, в травні-червні будемо працювати з фахівцями ВП ЗАЕС і «Атомремонтсервіс». В кожному ВП НАЕК є свої особливості і ми їх враховуємо, разом з тим доводимо до слухачів все позитивне, чого досягли фахівці станцій в експлуатації і утримуванні систем і обладнання протипожежного захисту. Педагоги, які здійснюють спеціальне навчання, є передавачами позитивного досвіду робіт протипожежного призначення, який є в окремих ВП. Заняття проводяться у відповідності до затверджених ДСНС України навчальних планів та програм у вигляді діалогів, обговорень. Кожне питання слухача береться до уваги і дається пояснення. Викладачі щиро діляться своїми напрацюваннями, слухачі, які виявляють бажання, отримують електронні версії навчального матеріалу, нормативної бази.

В цьому році на ВП ХАЕС ми проводили спеці­альне навчання з 8 по 19 квітня. Навчання прохо­дять фахівці окремих цехів АЕС за 8 напрямками­, зокрема: проектування систем проти­пожежного захисту; монтажу і технічного обслу­-говування систем автоматичного пожежогасіння; пожежної сигналізації; оповіщування про пожежу та управ­ління евакуацією людей; монтажу і перевірки пристроїв блискавкозахисту; технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння; поверхневе вогнезахисне покриття; вогнезахисне заповнення. До занять залучено найдосвідченіший науково-педагогічний склад, який має виликий науковий і практичний досвід – кандидати наук, доценти (В.Артеменко, С.Білик, О.Воробйов, О.Назаровець). По кожному нап­ря­мку розроблена відпо­ві­д­на навчально-методична документація. Заняття проходять в підготовлених аудиторіях НТЦ, які оснащені сучасною інформаційно-аудіопроекційною технікою. Працювати у вас дуже комфортно.

- Як ви оцінюєте базовий рівень підготовки нашого персоналу за окресленим напрямком?

- Дуже високий. Персонал грамотний, зацікавлений в оновленні своїх знань. Бачу в слухачах розумних співрозмовників, нема потреби викладачам надмірно деталізувати якісь елементи, спілкуватись в примітивному плані – все на вищому рівні. Наші заняття базуються на передових методах навчання з використанням електронних навчальних посібників, довідників, наочних засобів. Слухачі проявляють великий інтерес до занять, ставлять цікаві виробничі питання, що сприяє якісному опрацюванню навчального матеріалу. З метою ще більшого зацікавлення слухачів стараємось заняття будувати за принципом діалогу, диспуту, конференції. Ми розуміємо, що навчання - це важка робота і вимагає зусиль, але сподіваємось що підсумкові іспити виправдають наші надії щодо опрацювання і засвоєння знань слухачами, а їх якісна щоденна робота забезпечить надійну експлуатацію систем протипожежного захисту і відповідно безпеку ХАЕС.

- Олександре Івановичу, що можете сказати про матеріально-технічну базу пожежно-рятувальних структур, які діють на АЕС, зокрема й Хмельницькій? Наскільки готові вони до повноцінного виконання своїх функцій?

- Вони забезпечені усім необхідним і колективи цих підрозділів готові до виконання завдань будь-якої складності. У цьому нема жодного перебільшення.

Ольга Сокол

Фото  Олександра  Шустерука