ЗАСВIДЧУЮТЬ ГОТОВНIСТЬ ГIДРОТЕХНIЧНИХ КОМУНIКАЦIЙ

Під час ремонтної кампанії на другому енергоблоці Хмельницької АЕС працівники діль­ниці гідротехнічних споруд ГТЦ виконали низку відновлювальних робіт на закріпленому обладнанні. Одним із завдань було очищення від біологічних нашарувань в ковші, на грубих решітках, аванкамер до та після обертових водоочисних сіток на другій блочній насосній стан­ції. До виконання цих робіт були залучені працівники дільниці гідротехнічних споруд в складі групи ведення водолазних робіт та плавзасобів під керівництвом Володимира Демидюка, бригада слюсарів з обслуговування устаткування електричних стан­цій під керуванням майстра Дми­т­ра Турицького. За словами начальника дільниці гідротехнічних споруд Володимира Журука, всі заплановані ро­боти були виконані згідно із затвердженими графіками. Очищення ковша та аванкамер БНС-2 включно до грубих решіто­к виконувала група ведення водолазних робіт та плавзасобів з використанням земснаряду МЗ-11 в режимі підводного пилосмоку, водолазного катера КС-100Д, автомобільного крана марки «Краян». Очищення аванкамер БНС-2 до та після обертових сіток виконувала бригада слюсарів при опорожненій аванкамері, частково розібраних обертових водоочисних сітках із застосуванням штатного вантажно-піднімального обладнання БНС-2, спеці­альної тари з використанням технічної води, що подавалася на місце виконання роботи­ під тис­ком з допомогою по­же­жних рука­вів. Демонтаж обер­­тових сі­ток, управління вантажно-під­німальними ме­ха­нізмами забезпечували працівники енергоремонтного підприємства ВП ХАЕС якіс­но, вчасно відповідно до пода­них заявок. Крім того, бригада слюсарів разом із водолазами другої групи спеці­алізації робіт виконували роботи з монтажу та демонтажу шандор на блочній насосній станції.

Дільниця гідротехнічних споруд, роботою якої тринадцять років опікується Воло­димир Журук,  обслуговує ставок-охолоджувач загальною площею водного дзеркала майже 22 квадратних кілометри. Земляна гребля, під­відний та відвідний канали, дренажний канал земляної греблі в полі зору підрозділу. Працівники дільниці забезпечують роботу насосної станції філь­траційних вод, насосної станції додаткових вод, об’є­днаної дренажної насосної станції, бризкальних басе­йнів, закритих відвідних каналів. У розпорядженні працівників підрозділу перебуває 10 одиниць плавзасобів із базою стоянок. Крім цього, систематично здійснюється контроль рівня води на водомірних постах, які знаходяться на річках Гнилий Ріг та Горинь.

- Від колективу нашої ді­ль­ниці значною мірою залежить безпека експлуатації діючих гідроспоруд, - розпо­ві­дає Володимир Журук, - надій­на робота турбінного обладнання, охолодження якого від­бува­ється за рахунок води водосхо­вища, в якому її акумульовано близько 120 міль­йонів кубометрів при нормальному рівні водосховища. Не випадково до технологічного стану гідротехнічних споруд прикута увага не тільки контролю­ючих органів, а й громадськості, ЗМІ. Мені неодноразово доводилось брати участь у прийомі екскурсій, які цікавились надійністю гідротехнічних споруд Хмельницької АЕС. Хочу від­значити, що колек­тив дільниці постійно доводить, що всі об’єкти, якими­ він опікується, знаходяться у належному стані та перебувають під ретельним контролем.

- Раніше спеціалісти на­шої електростанції стикались із проблемою інтенсивного розмноження молюска дрейсени. Яка ситуація зараз?

- Проблем, з якими сти­кались ми раніше, вже не виник­ає. Спеціалісти гідротех­нічного цеху навчилися регулювати чисельність молюска. Тут в пригоді стали технологічні та біологічні методи. Варто нагадати, що до регуляції чисельності молюска у водосховищі долучились працівники конструкторсько-технологічного від­­ділу, яким керує Сергій Постніков. Вони своєчасно сприяли реалізації своїх оригінальних розробок – механічного скребка та землесосного плавучого несамохідного снаряда. Ці засоби допомагають тримати у належному стані підводну ділянку берегової лінії та важливе обладнання для водозабезпечення. За­гал­ом під контролем праці­вників групи плавзасобів та ведення водолазних робіт перебуває 105 гектарів підводної частини гідроспоруд ХАЕС.

Олександр Шустерук

На знімку: начальник ді­ль­ниці гідротехнічних споруд Володимир Журук, провідний інженер Олександр Куранов та майстер Дмитро Турицький­ обговорюють під­сумки робіт під час ремонтної кампанії

Фото автора