Завершено громадські обговорення питань продовження строку експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС

15 березня цього року у регіоні розташування Хмельницької АЕС завершено процес громадського обговорення питань продовження строку експлуатації (ПСЕ) першого енергоблока. Загалом, протягом лютого-березня 2019 року було проведено десять зустрічей з громадськістю населених пунктів регіону розташування ХАЕС, у яких взяло участь понад вісімсот учасників.

У грудні 2018 р. закінчився проектний термін експлуатації енергоблока №1 ХАЕС. Для проведення комплексу робіт з продовження терміну експлуатації енергоблок було виведено в планово-попереджувальний ремонт тривалістю 257 діб. За цей період заплановано виконати заходи з модернізації, реконструкції, заміни обладнання, яке виробило проектний ресурс, на сучасне, що відповідає усім вимогам безпечної експлуатації енергоблока ХАЕС.

У зв'язку з цим розроблено Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблока – основний документ, який було представлено на розгляд громадськості регіону розташування ХАЕС. На його підставі Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ), прийматиме рішення про продовження терміну експлуатації енерго­блока.

Основними законодавчими i нормативними документами, якi регламентують дiяльнiсть експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС, є Закони України «Про використання ядерної енергії та радiацiйну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації, виходячи з принципів відкритості та доступності інформації щодо своєї діяльності, ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» спільно з місцевими державними адміністраціями та виконавчими комітетами місцевих рад адміністративних одиниць­ зони спостереження ХАЕС провели громад­ське обговорення питань продовження строку експлуатації першого енергоблока. Представники громад ознайомились з підготовленими інформаційними матеріалами, заслухали доповіді:

  • Продовження строку експлуатації енерго­блока №1 Хмельницької АЕС.
  • Результати періодичної переоцінки безпеки енергоблока №1 Хмельницької АЕС.
  • Радіаційний контроль навколишнього середовища.
  • Природоохоронна діяльність Хмельницької АЕС.

Під час громадських обговорень фахівці ХАЕС донесли їх учасникам вичерпну інформацію про роботу енергоблока, його ресурсні можливості, український та світовий досвід у питаннях ПСЕ, а також дали відповіді на всі питання, які цікавили громадськість регіону.

До участі в обговоренні було запрошено всі громади зони спостереження ХАЕС, а також народних депутатів України регіону розташування ХАЕС .

Учасники громадського обговорення прийня­ли відповідні звернення до ДІЯРУ та замовника­ проекту ДП «НАЕК «Енергоатом». Звіт про проведення громадських обговорень буде передано місцевим органам влади та розміщено на офіцій­ному сайті Хмельницької АЕС та Енергоатома. За підсумками готується книга запитань і відповідей,­ яка буде розміщена на офіційному сайті ХАЕС для ознайомлення широкого кола громадськості з основними питаннями щодо ПСЕ Х/1.