ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС» ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»  

У сфері фізичного захисту ядерних установок та ядерного матеріалу

Політика керівництва ВП «Хмельницька АЕС» в сфері фізичного захисту спрямована на забезпечення захищеності ядерних матеріалів та ядерних установок, формування, впровадження, розвиток та підтримання культури захищеності.

Метою керівництва ВП ХАЕС є досягнення високого рівня культури захищеності на Хмельницькій АЕС, який характеризується:

усвідомленням важливості фізичного захисту і пріоритету культури захищеності кожною особою з персоналу атомної станції, підрядних організацій та підрозділу з охорони ХАЕС;

наявністю у персоналу атомної станції та підрядних організацій внутрішньої потреби виконувати свої обов'язки в суворій відповідності до вимог фізичного захисту, реагувати на порушення вимог пропускного і внутрішньооб'єктового режиму та процедур з фізичного захисту іншими особами;

високою компетентністю в питаннях формування та підтримання культури захищеності керівників атомної станції і підрядних організацій, персоналу фізичного захисту, командування та особового складу підрозділу з охорони ХАЕС;

забезпеченням цілодобового та надійного функціонування системи фізичного захисту Хмельницької АЕС;

своєчасним реагуванням персоналом фізичного захисту та особовим складом підрозділу з охорони ХАЕС на порушення встановлених вимог з фізичного захисту;

забезпеченням керівниками атомної станції, підрядних організацій та персоналом фізичного захисту постійного контролю за виконанням робіт, що можуть вплинути на погіршення стану фізичного захисту;

встановленням персональної відповідальності кожної особи з персоналу атомної станції та підрядних організацій за забезпечення виконання вимог фізичного захисту;

усвідомленням кожною особою з персоналу атомної станції та підрядних організацій можливих негативних наслідків невиконання вимог фізичного захисту;

продуманою та уміло застосованою політикою мотивації та примушення до виконання вимог фізичного захисту;

забезпеченням необхідними ресурсами потреб фізичного захисту у відповідності до сучасних вимог;

постійною роботою з населенням, що проживає в районі розташування Хмельницької АЕС, щодо роз'яснення завдань фізичного захисту та ролі населення у виконанні цих завдань.

Керівництво ВП «Хмельницька АЕС», усвідомлюючи сучасні загрози ядерним матеріалам та пов'язаним з ними установкам, заявляє про всебічну підтримку культури захищеності і докладе максимум зусиль для реалізації принципів фізичного захисту, та виражає впевненість, що відповідний рівень буде досягнутий на Хмельницькій АЕС.