ЗЕМЛЕТРУС НЕ ПОЗНАЧИВСЯ НА РОБОТІ ХАЕС

За словами начальника служби Івана Кісіоглова спеціалістами служби аналізу безпеки Хмельницької АЕС забезпе­чується виконання низки заходів Комп­лексної (зведеної) програми з підвищен­ня рівня безпеки першого та другого енер­гоблоків за напрямами імовірнісного ана­лізу безпеки, кваліфікації обладнання, оцінки сейсмостійкості обладнання, тру­бопроводів, будівель та споруд, а також виконання періодичної переоцінки без­пеки енергоблоків. Заходи знаходяться під контролем Державної інспекції ядер­ного регулювання України і будуть вра­ховані під час продовження терміну екс­плуатації першого енергоблока, строк експлуатації якого закінчується 18 груд­ня 2017 року.

Також службою аналізу безпеки за­безпечується виконання таких завдань, як інженерно-технічна підтримка експлу­атації систем безпеки; організація роз­робки, перегляду та підтримки в актуаль­ному стані матеріалів звітів з аналізу без­пеки першого та другого енергоблоків.

Спеціалісти служби беруть участь у міжнародних проектах, які реалізуються в Україні, пов'язаних з впровадженням у галузі ризик-орієнтованих підходів в екс­плуатації енергоблоків АЕС; стратегії технічного обслуговування, орієнтованого на надійність систем важливих для безпе­ки. Працівники служби аналізу безпеки також є постійними учасниками нарад та семінарів, які проводяться за участю як вітчизняних спеціалістів, так і міжнарод­них організацій - МАГАТЕ, BAO АЕС, та залучаються як технічні спеціалісти до проведення аудиту постачальників по­слуг ДЛЯ ДП НАЕК «Енергоатом» і ВП ХАЕС.

Торік персонал САБ брав участь у нараді з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які відвідали Хмельницьку АЕС з робочим візитом за напрямком радіаційна і еко­логічна безпека, фізичний захист дію­чих енергоблоків, радіаційний і еколо­гічний контроль стану у санітарно-за­хисній зоні та зоні спостереження, ава­рійне реагування. Спеціалісти служби аналізу безпеки у 2015 р. тісно співпра­цювали з експертами міжнародної місії BAO АЕС за напрямками: «Корпора­тивна перевірка», «Партнерська пере­вірка». Експерти BAO АЕС належно оцінили діяльність, яку здійснює служ­ба.

Під час зустрічі начальника служби аналізу безпеки Івана Кісіоглова із пред­ставниками ЗМІ була піднята тема сей­смостійкості обладнання та споруд Хмельницької АЕС. Іван Іванович роз'­яснив, що за підсумками додаткового обстеження встановлено, що в радіусі 750 км сейсмічний вплив від всіх сейс­моактивних зон на майданчик ХАЕС менше 5 балів, окрім зони Вранча (Ру­мунія). У разі землетрусу в зоні Вранча з максимально можливою магнітудою 7,6 балів Інтенсивність сейсмічного впливу на майданчику ХАЕС може до­сягати 6,0 балів.

Детальне дослідження сейсмостій­кості майданчика Хмельницької АЕС підтверджують параметри сейсмічної небезпеки: проектний землетрус (ПЗ) -5 балів, максимальний розрахунковий землетрус - 6 балів. Основні споруди Хмельницької АЕС спроектовані з ура­хуванням таких сейсмічних впливів: ре-акторне відділення - 7 балів; турбінне відділення - 7 балів; спецкорпус - 7 балів; естакада між реакторним відділенням і спецкорпусом - 6 балів; РДЕС (резервна дизельна електростан­ція) енергоблоків №1,2-7 балів.

Кілька років тому введено в промис­лову експлуатацію на енергоблоках №1 та №2 сенсори сейсмічні СС-1, які мит­тєво реагують на виникнення земле­трусу. Оперативність у попередженні приходу потужної хвилі і передачі авто­матичного сигналу на переведення ре­актора у підкритичний та безпечний стан, дозволяє запобігти можливим серйозним наслідкам. Іван Кісіоглов запевнив, що ці питання перебувають під особливим контролем і фігурують в основнихдокументахз підвищення без­пеки діючих енергоблоків.

Олександр Шустерук Фото Віталія Ляшука

 

За словами начальника служби Івана Кісіоглова спеціалістами служби аналізу безпеки Хмельницької АЕС забезпе­чується виконання низки заходів Комп­лексної (зведеної) програми з підвищен­ня рівня безпеки першого та другого енер­гоблоків за напрямами імовірнісного ана­лізу безпеки, кваліфікації обладнання, оцінки сейсмостійкості обладнання, тру­бопроводів, будівель та споруд, а також виконання періодичної переоцінки без­пеки енергоблоків. Заходи знаходяться під контролем Державної інспекції ядер­ного регулювання України і будуть вра­ховані під час продовження терміну екс­плуатації першого енергоблока, строк експлуатації якого закінчується 18 груд­ня 2017 року.

Також службою аналізу безпеки за­безпечується виконання таких завдань, як інженерно-технічна підтримка експлу­атації систем безпеки; організація роз­робки, перегляду та підтримки в актуаль­ному стані матеріалів звітів з аналізу без­пеки першого та другого енергоблоків.

Спеціалісти служби беруть участь у міжнародних проектах, які реалізуються в Україні, пов'язаних з впровадженням у галузі ризик-орієнтованих підходів в екс­плуатації енергоблоків АЕС; стратегії технічного обслуговування, орієнтованого на надійність систем важливих для безпе­ки. Працівники служби аналізу безпеки також є постійними учасниками нарад та семінарів, які проводяться за участю як вітчизняних спеціалістів, так і міжнарод­них організацій - МАГАТЕ, BAO АЕС, та залучаються як технічні спеціалісти до проведення аудиту постачальників по­слуг ДЛЯ ДП НАЕК «Енергоатом» і ВП ХАЕС.

Торік персонал САБ брав участь у нараді з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які відвідали Хмельницьку АЕС з робочим візитом за напрямком радіаційна і еко­логічна безпека, фізичний захист дію­чих енергоблоків, радіаційний і еколо­гічний контроль стану у санітарно-за­хисній зоні та зоні спостереження, ава­рійне реагування. Спеціалісти служби аналізу безпеки у 2015 р. тісно співпра­цювали з експертами міжнародної місії BAO АЕС за напрямками: «Корпора­тивна перевірка», «Партнерська пере­вірка». Експерти BAO АЕС належно оцінили діяльність, яку здійснює служ­ба.

Під час зустрічі начальника служби аналізу безпеки Івана Кісіоглова із пред­ставниками ЗМІ була піднята тема сей­смостійкості обладнання та споруд Хмельницької АЕС. Іван Іванович роз'­яснив, що за підсумками додаткового обстеження встановлено, що в радіусі 750 км сейсмічний вплив від всіх сейс­моактивних зон на майданчик ХАЕС менше 5 балів, окрім зони Вранча (Ру­мунія). У разі землетрусу в зоні Вранча з максимально можливою магнітудою 7,6 балів Інтенсивність сейсмічного впливу на майданчику ХАЕС може до­сягати 6,0 балів.

Детальне дослідження сейсмостій­кості майданчика Хмельницької АЕС підтверджують параметри сейсмічної небезпеки: проектний землетрус (ПЗ) -5 балів, максимальний розрахунковий землетрус - 6 балів. Основні споруди Хмельницької АЕС спроектовані з ура­хуванням таких сейсмічних впливів: ре-акторне відділення - 7 балів; турбінне відділення - 7 балів; спецкорпус - 7 балів; естакада між реакторним відділенням і спецкорпусом - 6 балів; РДЕС (резервна дизельна електростан­ція) енергоблоків №1,2-7 балів.

Кілька років тому введено в промис­лову експлуатацію на енергоблоках №1 та №2 сенсори сейсмічні СС-1, які мит­тєво реагують на виникнення земле­трусу. Оперативність у попередженні приходу потужної хвилі і передачі авто­матичного сигналу на переведення ре­актора у підкритичний та безпечний стан, дозволяє запобігти можливим серйозним наслідкам. Іван Кісіоглов запевнив, що ці питання перебувають під особливим контролем і фігурують в основнихдокументахз підвищення без­пеки діючих енергоблоків.

Олександр Шустерук Фото Віталія Ляшука