Зміни в законодавстві про підприємницьку діяльність

Відповідно до  Закону України від 18.09.2012 р. №5292-VI «Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав  чинності 13.10.2012 р., внесено зміни в частину восьму статті 9 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  щодо строків сплати єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями та самозайнятими особами.

Враховуючи норми частини 8 статті 9 Закону (в редакції Закону України від 18.09.2012 р. №5292-VI)  сплата єдиного внеску фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні  ними підприємницької діяльності, зобов’язані сплачувати  єдиний внесок,  нарахований за календарний рік, до 10 лю­того  року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації. Звітним періодом для фізичних осіб-підпри­ємців на загальній системі оподаткування є календарний рік.

Сплата єдиного внеску фі­зи­чними особами-підприємцями, які обрали спрощену  систему оподаткування. Фізичні особи-під­приємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності,  сплачують єди­ний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Звітним періодом для  фізичних осіб-підпри­ємців, які обрали спрощену систему оподаткування є календарний рік.

Сплата єдиного внеску особами, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються  незалежною професійною діяльністю (адвокати, нотаріуси). Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (адвокати, нотаріуси),  зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. Звітним періодом є календарний рік.

Ольга Басюк,

заступник начальника управління Пенсійного фонду України в м. Нетішин