Змінено  ставки  місцевих  податків  і  зборів

З 1 січня 2017 року діятимуть нові ставки місцевих податків та зборів. Таке рішення прийнято на черговій чотирнадцятій сесії міської ради. 

Згідно з даним рішенням, ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюється у розмірі 0,5% (в діючому рішенні – 1%) від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) пері­оду, за 1 кв.м бази оподаткування. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, складатиме 1%. У розмірі 1% від нормативної грошової оцінки встановлюється  ставка земельного податк­у за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання комунальної форми власності (крім земельних ділянок, зайнятих житловим фондом). Ставку земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної і комунальної форми власності), збільшено з 1% до 1,2% від їх нормативної грошової оцінки. Змінено ставку земельного податку з 0,2% на 0, 06%  на земельні ділянки, зайняті  житловим фондом, автостоянками для збері­гання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівель­ними, індивідуальними гаража­ми, садовими і дачними будинками фізичних осіб.

Рішення набирає чинності з                                  1 січня 2017 року.

Депутати також підтримали рішення про визначення мінімальної вартості місячної оренди одного кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду в місті Нетішині на 2017 рік. Вона складатиме 6,92 грн. Вартість, яка діє в 2016 році, - 5,11 грн.

Питання про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік голова постійної  комісії з питань бюджету Марія Самохіна (фракція «Батьківщина») пропонувала розглядати блоками. Перший блок змін, за її словами, стосувався переміщення коштів з позашкільних закладів для групи централізованого господар­ського обслуговування відділу осві­ти з метою при­дбання лічильників. В проекті рішення також  передбачені кошти для проведення оздоровчої кампанії - 24 300 грн: для оздоровлення дітей працівників СМЧ-4 - 17 500 грн, дітей учасників АТО - 6 тис. 800 грн.

Одним із рішень депу­тати передали житловий будинок №7, що по вул. Варшавській, на баланс об’єднання спів­власників багатоквартирного будинку «Варшавська, 7».

Відділ освіти перейменовано в управління. Затвер­джено Положення про управління освіти виконавчого комітету міської ради, структуру­ та загальну чисельність управлінн­я. Структура управління передбачає посаду заступника начальн­ика управління освіти. А загальна­ чисельність управління - 50 штатних одиниць.

Проект рішення розроблений відділом освіти у зв’язку з перспективою розширення мережі навча­льних закладів, яка обумовлена утворенням нової територіальної одиниці – Нетішинської об’єднаної територіальної громади та набуття законодавчого права адміністрування професійно-технічного навчального закладу в м. Нетішині. Так обґрунтовано необхідність прийняття даного рішення в пояснювальній записці до проекту рішення.

Галина Косік