Знання про АЕС – з шкільної парти

Протягом останніх кількох років відділ роботи з громадськістю Хме­льницької АЕС організовує виїзний факультатив «Вступ до атомної енергетики» для старшокласників території розташування Хмельницької АЕС. Цьогоріч учасниками зустрічей із спеціалістами-енергетиками стали учні міста Острога.

Минулого вівторка до учнів Остро­зької ЗОШ І-ІІІ ступенів завітав­ голова Ради молоді первинної профспілкової організації Хмельницької АЕС Леонід Волков. Він представив лекційну програму «Ос­новне­ обладнання АЕС з реактором ВВЕР-1000. Принципи дії ядерного реактора. Фізичні процеси».

Свою розповідь Леонід­ Леонідо­вич розпочав із загальної характеристики технологічних процесів на АЕС під час виробництва електроенергії. Учасникам факультативу було запропоновано назвати основ­ні джерела виробництва електро­енергії. Учні продемонстрували свої хороші знання, вказавши, що крім АЕС, електроенергію одержують за допомогою ГЕС, ТЕЦ, вітрових установок, сонячних модулів тощо.

Представник електростанції для ознайомлення із основним її обладнанням використав мультимедійні слайди, на яких дохідливо показано процеси синхронізації технологічних процесів. За його словами, робота діючої АЕС нагадує годинник, де все має працювати чітко та надійно. Основна увага звертається на безпечну експлуатацію реактора та іншого обладнання, серед якого – головні циркуляційні насоси, турбогенератор тощо.

У виступі також йшлося про переваги атомної енергетики під час виробництва електроенергії за такими критеріями, як економічність, мінімальний влив на довкілля. Діючі АЕС у нашій державі дають можливість суттєво економити мазут, вугілля, природний газ та іншу енергетичну сировину.

Доповідач також акцентував увагу на підготовці висококваліфікованого персоналу для роботи на різних виробничих ділянках електростанції. Першим етапом тут є профільні навчальні заклади, які готують спеці­алістів різних спеці­альностей – електриків, реакторників, турбіністів, хіміків, гідротехніків тощо. Потім свої знання та практичні навики потрібно поглиблювати на виробництві, проходячи спеціальну підготовку у навчально-тренувальному центрі. На це витрачається не один рік. Леонід Волков сказав, що цьому процесу сприяє й діяльність Ради молоді ХАЕС, зокрема, її групи із виробничого навчання та захисту трудових прав, яка бере участь у організації та проведенні цехових конкурсів професійної майстерності, галузевих конкурсів професійної майстерності ДП «НАЕК «Енергоатом». Вони складаються з теоретичної і практичної частин. Учасники демонструють знання у таких напрямках, як охорона праці, техніка безпе­ки, пожежна безпека, спеціальна професійна підготовка.  Оці­нка професійної майстерності проводиться за такими спеціальностями, як електрозварювальник ручного зварювання, слюсар аварійно-від­новлювальних робіт 4-го розряду, слюсар­ з ремонту автомобілів, інженер-дефекто­скопіст, електромонтер з ремонту релейного захисту і автоматики, машиніс­т-обхідник турбінного відді­лення основної турбіни, електро­слюсар з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювань електро­станцій, слюсар з ремонту насосного обладнання. Для демонстрації профе­сійної майстерності учасників конкурсу задіюють навчально-виробничі бази навчально-тренувального центру та інших під­розділів електростан­ції. Леонід Волков сказав­, що у школярів буде нагода на власні очі побачити його дія­ль­ність за допомогою макетів та відвідин повномас­штабного тренажера блочного щи­та управління.

Учениця одинадцятого класу Катерина Гілянчук розпові­ла про своє зацікавлення атомною енергетикою. Вона мріє стати студенткою Львіського полі­технічного університету, але ще не визначалася із основною фаховою спеціалізацією. Леонід Волков роз’яснив, що на ХАЕС можуть праце­влашту­ва­тись спеціалісти з різних спеціальностей. Багато жінок працює в хімічному цеху та інших підрозділах. Майбутній профорієнтації, безперечно, сприяють проведення факультативів, які об’єднують молодих людей у виборі майбутньої професії. Першим етапом тут є участь у написанні та захисті рефератів на тему атомної енергетики. Як запевнив співрозмовник, старанним та наполегливим учням надаються преференції під час вступу до профільних вишів.

Протягом останніх років вихованці Острозької ЗОШ №1 проявляють неабиякий  інтерес до акцій, які організовуються під егідою Хмельницької АЕС. Вони є пості­йними учасниками регіонального конкурсу «Атомна енергетика і ми» і виборюють перемоги у різних номі­націях. Два роки тому учениці цього навчального закладу Катерина Ткачук та Вікторія Данилюк на конкурсі рефератів представили доповідь «Людина і світ атому». Під час захисту наукової роботи дівчата продемонстрували ґрунтовні знання про основні тенденції розвитку атомної енергетики в контексті сприйняття її громадськістю. Показовою стала демонстрація статистичних графіків соціологічного дослідження про ставлення до сусідства з енергетичним об’єктом різних категорій населення, яке мешкає в Острозі. Дослідження юних науковців було  належно оцінене журі. Вони заслужено одержали гран-прі. Варто від­значити й зацікавленість у підвищенні інтелектуального рівня своїх вихованців вчителя фізики Руслани Зінчук. Вона всіляко заохочувала учениць до системного підходу під час написання рефератів.

Руслана Миколаївна пишається навчальними традиціями Острозької ЗОШ №1. За її словами, тут одержали путівку у життя багато випускників, які згодом досягли значних успіхів у різних сферах. Школа гордиться колишнім випускником Миколою Павловичем Кова­ль­ським – доктором історичних наук, Заслуженим працівником освіти і техніки України, який останні роки життя присвятив відродженню Острозь­кої академії.

- Мені приємно співпрацювати із Хмельницькою АЕС, - ділиться враженнями Руслана Зінчук. - Екскурсії сприяють покращенню знань із фізики та інших прикладних наук. Корисними є й факультативи, під час відвідин яких учні поглиблюють знання щодо фізичних процесів у ядерній установці, технології виробництва електроенергії, впливу АЕС на навколишнє середовище, пово­дження із відпрацьованим ядерним паливом тощо.

Після закінчення факультативного курсу «Вступ до атомної енергетики» його активні учасники матимуть змогу відвідати Хмельницьку АЕС та зустрітися із її провідними спеціалістами.

Олександр Шустерук

Фото автора