Знання з пожежної безпеки обов’язкові

Навчально-тренувальний центр Хме­льницької АЕС опікується підвищенням рівня знань працівників станції за різними напрямками та професі­ями, здійснює професійну підготовку та під­твердження кваліфікації персоналу, від­повідно до принципів куль­тури безпеки.

Колектив навчально-тренувального цент­ру роз­містився у прекрасному комплексі споруд з чотирьох корпусів, отримавши в своє розпорядження 35 лабораторій і навчальних ау­ди­торій. Тут роз­ташо­ва­но чимало різноманітних тренажерів, на яких від­працьовуються практичні навички, здобуваються необхідні знання щодо обслуговування обладнання. Навчанням охоплено практично всі групи персоналу: оперативного, ремонтного, технічної підтримки, кері­вного складу.

Серед обов’язкових знань для кожного працівника станції – знання з пожежної безпеки. Досвідчені інструктори, фахівці з багатолітнім стажем Сергій Лонгінович Мартинюк та Володимир Петрови­ч Пилип’юк викладають спецкур­си з пожежної безпеки  для працівників, обов’язки яких пов’язані з технологічним процесом, а також пожежно-технічний мі­­ні­мум для працівників до­по­міжних служб.

Для одних категорій працівників такі курси проводяться щорічно, для інших – раз у два роки. При цьому кожна особа, що перебуває на електростанції з екскурсією чи у відрядженні, обов’язково проходить вступ­­ний інструктаж.

Ось і на знімку нашого кореспондента Віктора Гусарова група слухачів прислухається до порад знавців своєї справи, підвищує фаховий рівень.