Зовнішні об’єкти під охороною Хмельницька АЕС відноситься до стратегічних підприємств. Територія станції не обмежується периметром промислового майданчика, багато служб і технічних засобів знаходиться поза його межами. Саме обов’язки з охорони певних територій і об’єктів, що знаходяться у станційному підпорядкуванні, покладені на працівників загону відомчої воєнізованої охорони (ЗВВО). У кожного підрозділу ХАЕС вже є своя історія. Для загону відомчої воєнізованої охорони вона почала¬ся у 1983 році. Саме тоді, 29 серпня¬, директор Хмельницької АЕС, яка перебувала у стадії будівництва, Олексій Троценко підписав наказ¬ №515-к про створення воєнізованої охорони. Першим начальником цього підрозділу було призначено Олексія Старкова. На той час у штатному розписі значилось 12 працівників, вони несли службу на трьох постах на території, де зберігалось комплектуюче обладнання майбутньої електростанції. У ході будівництва ХАЕС з`явилось багато нових об’єктів, які потребували надійної охорони, тому до штату нового підрозділу почали залучатись нові працівники. У 1986 році начальником охорони призначено Миколу Гайдука, через рік від¬діленню ВОХР присвоєно першу групу, його було поділено на 4 коман¬ди. 29 квітня 1993 року згідно з наказом №281 за підписом директора станції Віктора Сапронова ВОХР ХАЕС отримала назву «Загін відомчої воєнізованої охорони» 3-ї групи. Вже більше п’ятнадцяти років загін відомчої воєнізованої охорони очолює Микола Нечипорук. До виконання своїх обов’язків він приступив під час підготовки до пуску другого енергоблока Хмельницької АЕС. Для нього це був відповідальний період, бо увага зверталась на забезпечення збереження майна, будівельних матеріалів, комплектуючих, які використовувались у ході будівельних та монтажних робіт. - Наші працівники надзвичайно відповідально поставились до завдання посилити охорону об’єктів, - розповідає начальник загону відомчої воєнізованої охорони Микола Нечипорук. - Пригадую, скільки прикростей було через те, що час від часу відбувались крадіжки металу з теплотраси, по якій транспортується гаряча вода для обігріву міста. Після того, як на її території були обладнані спеціальні охоронні пости, руйнування важливого облад¬нання припинилось. Ми можемо¬ пишатись багатьма хорошими справами, кожне досягнення – це добросовісна праця¬ кожного працівника нашого колективу. За період існування загону відомчої воєнізованої охорони основні його функції не змінились, лише збільшилась кіль¬кість об’єк¬тів, за збережен¬ням яких постійно слідкують його працівники. Забезпе¬чення технічного обслуговування інженерно-технічних засобів загону¬ ВВО здійснюють інженер Ігор Ткачук, техніки 1 категорії Юрій Петрук та Леонід Демид¬юк. Веденням ділової документації займається технік першої категорії Оксана Хотюк. Фіксуванням робочого часу персоналу загону займається табельник Валентина Паришкура. Облік майна, що знаходиться у експлуатації та на складі, довірено старшині загону ВВО Дмитру Клочку. Тут пишаються ветеранами, які трудяться більше трьох десятків років. Серед них Олена Бережан¬ська, Людмила Оленьчук, Лариса Забр¬оцька, Світлана Ди¬ш¬кант, Валентина Ка¬нє¬в¬ська, Тамара Шпак. Для безпечної експлуатації діючих енергоблоків ХАЕС велике значення¬ має надійність гідротех¬нічних споруд, зокрема, дамби водосховища. Команда з охорони ставка-охолоджувача загону відомчої воєнізованої охорони ВП ХАЕС, якою зараз керує Леонід Кметь, була створена у вересні 2006. Охорона визначеної території проводиться із залученням автомобільного та судноплавного транспорту. Працівники загону є також громад¬ськими інспекторами із охо¬рони довкілля, на яких покладені обо¬в’яз¬ки з охорони водних живих ресурсів, гідроспоруд, а також контроль санітарного стану берегової зони. Відповідальну службу Леоніду Васи¬льовичу допомагають налагоджувати його заступник Микола Рудик та механік із суднових систем¬ Іван Бабійчук. - У розпорядженні команди з охорони ставка-охолоджувача сьо¬год¬ні є чотири багатофункціональні двигуни, - продовжує розповідь Микола Дмитрович, - що дає можливість надій¬но патрулювати плесо водосховища від несанкціонованого вилову риби, раків, тощо. Нещодавно ми проаналізували складові функціонування цього підрозділу. Статистика свідчить, що його працівниками було вилучено більше десяти кілометрів рибальських сіток. Щодо збереження рибних ресурсів, пригадується випадок, який трапився у 2006 році. Від працівників загону відомчої воєнізованої охорони на адресу начальника Нетішинської державної автоінспекції Ігоря Ко¬зійчука на¬дій¬шла інформація про транспор¬тування несанкціоновано вилов¬леної риби представником рибін¬спекції. Автомобіль УАЗ було затримано. У ньому знаходилось більше тонни живої риби. За розпорядженням генерального директора Хмельницької АЕС Миколи Панащ¬енка рибу було вилучено і передано у їдальню електростанції. У загоні відомчої воєнізованої охорони пам’ятають про людей, які добросовісно трудились і пішли на заслужений відпочинок. Добрим словом відгукуються про колиш¬нього його начальника Миколу Гайдука, заступника начальника Мико¬лу Ку¬рін¬н¬ого, працівників підроз¬ділу Федоса Сича, Тамару Демченко, Ніну Чибук, Сергія Ми¬ль¬нік¬ова, Петра Грабчука, Валентину Ісакову, Анну Шпарук, Олену Чуйко, Івана Демченка, Лілію Мильнікову, Галину Попсуйко, Миколу Ткачука, Костянтина Хамратовича, Любов Нечипорук, Ніну Гайдук, Ніну Зелінську та багатьох інших колег… Працівники загону відомчої воєнізованої охорони пам’ятають свою історію. Тут зберігаються різні документи. Є в архіві світлини, на яких зафіксовані етапи служби колишньо¬го техніка з ремонту та експлуатації устаткування інженерно-технічних засобів охорони Павла Богатиренка. Він працював у структурі охорони Чорнобильської АЕС і під час аварії одним із перших долучився до її ліквідації. Павла Богатиренка нагороджено медаллю «За отличие в воинской службе» ІІ ступеня, відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Мужність. Честь. Закон». Під час роботи у загоні відомчої воєнізованої охорони його ставили за взірець. За словами Миколи Нечипорука, на даний час колектив загону ВВО чисельністю 196 праці¬вників забезпечує на¬дійну охорону 17 важ¬ливих об’єктів Хмельницької АЕС. Олександр Шустерук На знімках: начальник ЗВВО Микола Нечипорук та його заступник Ігор Літвінчук під час обгово¬рення планів роботи підрозділу; заступ¬ник начальника команди Людмила Оленьчук Фото автора