Доповідь голови ППО  Хмельницької АЕС М.В Гука

на звітну профспілкову конференцію 5 березня 2013  року

ЗВІТ про роботу профспілкового комітету Хмельницької АЕС за період з 16 лютого 2012 року по 5 березня 2013 року

Профспілкова організація Хмельницької АЕС нараховує 5930 членів профспілки, в тому числі: працівників ВП ХАЕС – 5118, працівників СК і КДЮСШ ППО ХАЕС – 54, штатних працівників профкому – 5,  непрацюючих пенсіонерів ХАЕС – 740, колишніх працівників АПК і ТГ – 13.

Профспілкову організацію  очолює профком, обраний у лютому 2012 року в складі 15 осіб.

В структурі ППО ХАЕС 34 профспілкові ланки першого рівня – цехкоми та 111 ланок другого рівня – профгрупи.

За звітний період проведено 53 протокольно оформлених засідання профкому, на яких розглянуто понад 600 питань, що безпосередньо стосуються життєдіяльності нашого підприємства, інтересів кожного працівника.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснювали постійно діючі в профспілковому комітеті 13 комісій за активної допомоги голів цехових комітетів та профспілкового активу, а контрольну функцію постійно здійснювала ревізійна комісія, очолювана Володимиром Борисовичем Рубасом. Очолювали комісії: з охорони праці Сергій Ігорович Кусков; з організаційно-масової роботи і інформації Людмила Сергіївна Гуц; по роботі з оперативним персоналом Андрій Васильович Данилюк; з правового захисту  Іван Юрійович Кривоконь; з організації оздоровлення Наталія Михайлівна Коломійчук; з соціально-економічного розвитку Дмитро Валерійович Міщенко; з фізкультурно-масової роботи Степан Григорович Пенчук; по роботі з дітьми і шефській роботі Людмила Михайлівна Малько; з культурно-масової роботи Олена Федорівна Романова; з соціального захисту Олег Васильович Тищук; з реформування заробітної плати і структурних змін Олена Володимирівна Хоменко; житлово-побутова - Вадим Михайлович Яхимович; по роботі з молоддю - Леонід Леонідович Волков.

Діяльність усіх комісій регламентована відповідними «Положеннями…» про комісії, що розроблені і затверджені профспілковим комітетом. Робота профкому і профспілкової організації проводиться згідно з планом роботи. Пості­йно здійснювалась робота з вдосконалення діяльності комісій профкому.

Основними напрямками роботи профспілкового комітету за звітний період були: контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю;  контроль виконання умов колективного договору; підготовка і проведення культурно-масових, спортивних, оздоровчих і реабілітаційних заходів серед персоналу ВП «ХАЕС» і членів їх сімей.

Була опрацьована значна кількість розпорядчих документів по ВП ХАЕС, графіків роботи персоналу, перевірялися та надавалися зауваження до посадових інструкцій, надавалися пропозиції та погоджувалися спільні рішення по внесенню змін і доповнень до колективного договору. У 2012 році вдалося вирішити питання, що активно порушувалися впродовж останніх років саме нашим трудовим колективом: а саме блок питань по аварійних формуваннях, в якому з’явилася і фінансова мотиваційна складова захисту персоналу – 3% щомісячної доплати до тарифної ставки чи посадового окладу для членів цих формувань; зроблено перший крок зі зменшення розриву в рівні заробітної плати непромислового песоналу, що працює на проммайданчику, і ПВП, врегульована пропозиція оперативного персоналу з проведення щорічного перегляду доплати за ліцензування.

Головним для кожного працівника є питання його заробітної плати. І, звичайно, для профкому протягом звітного періоду воно було також ключовим. Навіть за досить жорсткої позиції НКРЕ в частині підняття рівня доходів нашого персоналу, профспілки спільно з адміністрацією знаходили можливості для позитивного впливу на динаміку росту заробітної плати. Як приклад, рішення щодо підняття щомісячно на 2% тарифних ставок і посадових окладів починаючи з березня 2012 року дало можливість підняти тарифні ставки і посадові оклади у 2012 році на 31 відсоток, а це є головна, захищена частина доходів персоналу, яка в свою чергу є базисною при формуванні інших доплат і надбавок. І ще один цікавий факт – саме у 2012 році вперше в історії атомної енергетики середня ззаробітна плата  персоналу  перетнула межу 1 тисячу доларів  США.

Аналізуючи 2012 рік, варто відзначити, що ми постійно перебували в досить тяжкій фінансовій ситуації. Відсутність коштів призводила до напружених моментів в питаннях виплати заробітної плати персоналу СК і КДЮСШ (допущено 3 затримки), при виплаті матеріальної допомоги членам профспілки, при організації оздоровлення персоналу, літнього дитячого оздоровлення. Вкотре за путівки в дитячі оздоровчі табори та санаторно-курортні заклади ми розраховувалися вже на початку 2013 р. Така практика не посилює до нас довіри, як до ділових партнерів з боку цих закладів.

І ще одне питання, яке на сьогоднішній день є найбільш актуальним для профспілкового комі­тету, яке забрало вже значну кількість часу, сил і несе величезне емоційне навантаження – питання оптимізації адміністративно-управлінського персоналу ВП «ХАЕС». Дане питання залишається невизначеним до кінця і головним завданням профкому в поточному періоді буде мінімізація наслідків цих процесів на персонал – членів профспілки. Від імені профспілкової конференції ХАЕС пропоную звернутися до в.о.президента ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією про призупинення процесу для детального вивчення зауважень  профспілкового комітету, що висловлені в численних зверненнях профкому і аналізу обґрунтувань штатів, наданих керівниками структурних підрозділів. Рішення, що ла­має людські долі, погіршує морально-психологічний клімат і призводить до загострення соці­альної напруги в місті, не повинно прийматися при повному ігноруванні зауважень і пропозицій колективу. Ми завжди з гордістю промовляли фразу, що працюємо не на кондитерській фабриці. Настав час довести її на ділі!

Матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали: 570 чоловік (в т.ч. 10 - 2 рази) на суму 1 347 100 грн.

У випадках, коли суми на лікування складали десятки тисяч гривень (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.) ми постійно зверталися за допомогою у профспілковий комі­тет Компанії і ЦК Атомпрофспілки, і жодного разу не отримали відмови, за що їм велика подяка.

І в контексті даного питання  в черговий раз звертаюся до колективу з пропозицією про розробку і впровадження програми добровільного медичного страхування. Це світовий досвід, альтернативи йому немає. А профком медична страховка працівників звільнить від розгляду заяв про ангіни, грипи, апендицити і гайморити і дозволить надавати реальну фінансову допомогу для тих членів профспілки, чиї затрати на лікування перевищують межі страхових сум. Але нам потрібно, можливо не зовсім популярне рішення, – після розробки та впровадження програми медичного страхування заяви на матеріальну допомогу приймати лише у застрахованих працівників, так, як це вже зробили наші колеги із ЗАЕС і ЮУАЕС.

Належна увага профспілковим комітетом приділялася літньому оздоровленню дітей. Спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК за звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах 416 дітей на суму 2 645 189 грн.

Щира подяка усім, хто брав участь у вирішенні цього важливого питання: комісії по роботі з дітьми і шефській роботі, керівництву і персоналу транспортного цеху, керівництву і медичному персоналу СК.

За звітний період спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК «Енергоатом» оздоровлено працівників ВП ХАЕС та членів їх сімей 1824 осіб, в т.ч. в санаторіях і пансіонатах 1693, в т.ч. по путівках вихідного дня 131 на суму 12 662 867 грн.

Головною проблемою з оздоровлення персоналу було недостатнє фінансування даного напрямку роботи і «стабільні» протягом 5-ти років 4047000 грн. в кошторисі соціального розвитку ДП НАЕК «Енергоатом» без врахування значного росту цін на путівки та розрахунків, що їх щорічно готує ВСР. Про поділ цієї суми в 2013 році навпіл взагалі говорити поки не хочеться.

Ще один напрямок діяльності профспілкового комітету – фізкультурно-масова робота.

Поєднання зусиль комісії профспілкового комітету, колективу СК «Енергетик» ППО ХАЕС, колективу КДЮСШ ППО ХАЕС і унікальна серед АЕС України структура (тренерсько-методичний персонал передано в структуру профкому) дає можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичною культурою і спортом значну кількість працівників ХАЕС, їх дітей, жителів нашого міста.

Спортивні досягнення є візиткою і водночас гордістю ВП ХАЕС і ДП НАЕК «Енергоатом». За 16-річну історію існування ДП НАЕК  11-м спортсменам присвоєно найвище спортивне звання «Заслужений майстер спорту України». Звертаю вашу увагу на те, що десять з одинадцяти  – наші.

Проблемним питанням, яке переходить зі звітного періоду в поточний, - повна відсутність житлового будівництва. Думаю, доречним буде від імені профспілкової конференції ВП «ХАЕС» вкотре звернутися до в.о. президента компанії про пошук коштів на добудову хоча б ІІ черги будинку №505 і загальне стабільне фінансування капітального будівництва.

 Щирих слів подяки заслуговує робота всіх комісій профкому:  з правового захисту, культурно-масової, організаційно-масової, з соціально-економічного розвитку, по роботі з молоддю і оперативним персоналом, житлово-побутової. За напрямками своєї роботи вони  готували величезну кількість різноманітних гучних заходів, і проводили, можливо й не дуже помітну, але потрібну профспілкову роботу.

Головним перспективним завданням для профспілкового активу ВП «ХАЕС» на новий звітний період буде робота з підготовки пропозицій і прийняття нового Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на 2014-2015 роки. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб в умовах тотального недофінансування НАЕК, грабіжницької політики при формуванні тарифів для атомної енергетики не загубилася головна складова нашої роботи -  соціальний захист персоналу!