ЗВАРЮВАННЯ - ВАЖЛИВА ОПЕРАЦІЯ

Працівники служби зварювання енергоремонтного підрозділу в ході ремонтної кампанії на першому енерго­блоці взяли участь у лаго­дженні систем, які належать хімічному, реакторному, турбінному цехам. До відповідальних робіт залучались до­свідчені працівники під­розділу. Поряд з ними ремонтні роботи прово­дили і моло­дші колеги­. Серед­ них - електро­зва­рювальник Сер­гій Радюк. За його участю вже проведено кілька ремонтних кампаній. Він взяв участь у зварювальних роботах на клапанах трубопроводів вузла живлення парогенераторів, у заміні регуляторного клапана трубопроводів діючого деаератора.

Контроль за виконанням ремонтних робіт покладений на майстрів служби зварювання. Гарними організаторськими здібностями наділений Володимир Декалюк. Він на ХАЕС працює сім років, користується авторитетом серед працівників служби зварювання.

На знімку: майстер з ремонту Володимир Декалюк та зварювальник Сергій Радюк обговорюють результати проведення ремонтних робіт.

Фото  Валерія  Валуєва