Аудит пiдтвердив вiдповiднiсть мiжнародним стандартам

У 2013 році Хмельницька АЕС вперше отримала міжнародні сертифікати відповідності вимогам міжнародних стандартів на системи управління та системи екологічного менеджменту. В рамках наглядових аудитів орган з сертифікації проводить щорічну експертизу системи управління.

3 та  4 грудня поточного року аудитори міжнародного сертифікаційного органу                 «TUV NORD CERT» провели другий наглядовий аудит системи управління ВП «Хмельницька АЕС» для оцінки ступеня відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 «Quality Management Systems – Requirements» та ISO 14001:2004 «Environmental Management Systems - Requirements With Guidance For Use».

Відповідальність за супровід системи управління та системи екологічного мене­джменту на Хмельницькій АЕС лежить на двох функціональних підрозділах – відділі забезпечення якості та відділі охорони навколишнього середовища. Саме вони розроб­ляють відповідні виробничі документи, впрова­джують зовнішні вимоги, які є обов’язковими для виконання структурними підрозділами ВП ХАЕС. Організацію цієї діяльності, а також до­тримання встановлених вимог перевіряли аудитори органу з сертифікації. До складу аудиторської групи під керівництвом Костянтина Доценка входили аудитор Андрій Туцький та експерти у сфері атомної енергетики, представники ВП «Рів­ненська АЕС» Юрій Гутник та Олександр Пасєка­.

Аудитори «TUV NORD CERT» оцінили реальне функціонування і визначили ступінь відповідності системи управління підприємства вимогам вищевказаних стандартів. Аудитори перевірили організацію виробничої діяльності, методи її контролю, логіку прийняття управлінських рішень, поводження з невідповідностями та проблемними питаннями. Також, аудитори звернули увагу на екологічні аспекти і управління ними, на дії у нестандартних та аварійних ситуаціях і наявність відповідних планів і програм. Керівник аудиторської групи декларував незалежність і неупередженість її членів і гарантував конфіденційність аудиту.

На підставі вибіркової оцінки аудиторами було зібрано достатню кількість даних для формулювання необхідних висновків щодо ступеню відповідності системи управління ВП ХАЕС міжнародним стандартам ISO 9001: 2008 та ISO 14001:2004. За висновком аудиторів, котрі за­док­ументовані у відповідному звіті, серед проведених спостережень не виявлено невідповід­ностей, котрі б не відповідали вимогам вище­зазначених стандартів. Проте, фахівці у своїх висновках вказали на певні рекомендації, котрі, на їх думку, покращать роботу нашої станції.

Відзначено багато позитивних моментів, насамперед таких, як автоматизація планування, виконання робіт та оцінки екологічних аспектів, що дозволило оптимізувати цей процес. Також, прогресивним напрацюванням хмельницьких атомників аудитори вважають застосування та подальший розвиток електронних систем, що дозволяє оптимізувати діяльність  щодо аналізу та прийняття управлінських рішень.

Аудитори міжнародного сертифікаційного органу відзначили відкритість, прозорість роботи та високу кваліфікацію персоналу ХАЕС, насамперед керівників середньої ланки управління, зазначаючи  їх велику відпові­дальність за увесь робочий процес атомної електростанції.

Наша довідка. ISO (International Organization for Standardization) – Міжнародна організація із стандартизації. З 1946 року ISO розробляє технічні стандарти фактично за всіма напрямками бізнесу, галузями промисловості та технологіями. У відповідності до ст. 2.1 статуту ISO метою цієї організації є «сприяння розвитку стандартизації у світовому масштабі для полегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співпраці в інтелектуальній та науковій галузі, технічній і економічній діяльності». У структурі ISO функці­онує ряд технічних комітетів в різних галузях промисловості та сферах діяльності.

Юрій Квятковський,

начальник відділу забезпечення якості

Фото Віктора Гусарова