ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

На Хмельницькій АЕС проведено навчальний семінар «Розробка та впровадження систем управління гігієною та безпекою праці на підприємстві на основі керування ризиками небезпек. Міжнародні стандарти та кращі практики». У заході, який проходив за організаційної підтримки редакції журналу «Охорона праці», взяли участь керівники приватних та державних підприємств нашої держави, а також представники відповідних підрозділів Хмельницької АЕС.

Під час відкриття форуму з вітальним словом до учасників звернувся генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра, який схвально оцінив проведення семінарів з охорони праці, що дають можливість здобувати нові знання та навички у сфері безпеки виробництва. Він закликав проявляти лідерські якості у сферах охорони праці, безпеки і не бути байдужим до будь-яких порушень.

У рамках семінару розглянули «Державну концепцію та програму реформування охорони праці на підприємствах в Україні», «Стан безпеки праці на підприємствах атомної енергетики», «Формування стратегії безпеки охорони праці в Україні на основі керування ризиками. Основні етапи впровадження керування ризиками в Україні» «Системний підхід з питань коригуючих дій при інцидентах на робочих місцях згідно з ISO 45001» та інші.

У семінарі з охорони праці брали участь головний редактор журналу «Охорона праці» Дмитро Матвійчук, професор Міжнародного інституту менеджменту, доктор технічних наук, провідний викладач Академії управління ризиками Віталій Цопа, начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки ДП «НАЕК» Енергоатом» Олександр Григоренко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища Національного університету біоресурсів і природокористування України Тамара Білько та інші.

Розпочинаючи роботу семінару, Дмитро Мельничук пунктирно охарактеризував роботу очолюваного ним протягом десяти років редакційного колективу журналу «Охорона праці». Це всеукраїнське науково-виробниче видання засноване  за ініціативи Державного комітету України з нагляду за охороною праці. Перший номер журналу побачив світ 4 липня 1994 року. На сьогодні журнал є найстарішим спеціалізованим виданням у галузі безпеки та гігієни праці в Україні. Вважається одним із найавторитетніших у своєму напрямку діяльності: залучає у якості авторів досвідчених вітчизняних та міжнародних фахівців з охорони праці, лікарів-гігієністів, експертів з управління ризиками на виробництві, технічних експертів, науковців, представників органів державної та місцевої влади, профспілкових організацій, Фонду соціального страхування України тощо. Читацька аудиторія - всі, хто так чи інакше пов’язаний з питаннями безпеки на виробництві та соціальним захистом працівників.

Редакційний колектив журналу причетний до організації  щорічних міжнародних конференцій «Охорона праці» та низки галузевих безпекових конференцій, зокрема у будівництві та лісовій галузі. При журналі діє Академія управління ризиками в системах менеджменту, слухачі якої отримують сертифікат внутрі­шнього аудитора.  З 2011 року  під егідою журналу «Охорона праці» проводиться один з наймасштабніших в Україні конкурсів дитячого малюнка - «Охорона праці очима дітей». У  конкурсах беруть участь кілька сотень дітей. Дмитро Матвійчук задоволений таким напрямком діяльності, бо вважає, що розуміння концепції безпечного виробництва треба прививати молодому поколінню з раннього дитинства.

Щодо місця проведення семінару, то Хмельницька АЕС, за словами Дмитра Матвійчука, вибрана не випадково. Тут демонструються гарні напрацювання у напрямках культура безпеки, впровадження сучасних підходів у сфері управління охороною праці для підприємства в цілому та окремо на кожному робочому місці,  розробка карт ідентифікації небезпек та оцінки ризиків. На електростанції останні роки проводиться  навчання з охорони праці за сучасною методикою, модулем «Ризик-орієнтований підхід у системі мене­джменту охорони праці». Хмельницька АЕС має відзнаки у Всеукраїнських конкурсах у таких номі­націях, як  «Краще підприємство із впровадження системи управління ризиками», «Краще підприємство з охорони праці», тощо.

Знайомлячи із державною концепцією та програмою реформування охорони праці на підприємствах України, Дмитро Матвійчук звернув увагу аудиторії на рівень промислового травматизму у нашій державі. Як зазначив промовець, це вражаючі цифри. Можливо саме тому Уряд звернув увагу на цю проблему, затвердивши Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні. Її буде забезпечено імплементацією в національне законодавство норм Директиви Ради ЄС № 89/391/ЄЕС. Передбачено протягом 2019-2020 років сформувати нову систему запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження ризикоорієнтованого підходу. Ствер­джується, що нинішня система орієнтована на реагування, а не на запобігання ризикам.

Щодо статистичних даних, то вони, як мовиться, невтішні. За даними МОП, кількість нещасних випадків на виробництві у світі неухильно зростає і становить на даний час приблизно 250 млн щорічно (685 тис. виробничих травм на день). Рівень травматизму і профзахворюваності значно вищий у країнах, що розвиваються, ніж у промислово розвинутих державах. Так, у країнах Європейського Союзу щорічно жертвами нещасних випадків і профзахворювань стають близько 10 млн осіб; з них майже 8 тис. гинуть. В Україні щоденно на виробництві травмуються в середньому 140-180 осіб, з них 20 стають інвалідами, а 3-4 гинуть. Статистичні дані також свідчать, що кожних три хвилини внаслідок виробничої травми чи професійного захворювання у світі помирає одна людина;  в Україні внаслідок травм кожних шість годин гине одна людина;  кожної секунди у світі на виробництві травмується чотири людини;  в Україні кожних вісім хвилин травмується одна людина;  кожного місяця у світі на виробництві травмується така кількість людей, яка дорівнює населенню Парижа. Міжнародне бюро праці з’ясувало, що в середньому в світі на 100 тис. працюючих щорічно припадає приблизно шість нещасних випадків зі смертельними наслідками. В Україні цей показник майже вдвічі вищий.

Аналізуючи статистичні дані, Дмитро Матвійчук висловив своє бачення вирішення проблем із дотриманням основних положень з охорони праці. Вони мають дещо соці­ально-філософський аспект. За словами промовця, багатьом працівникам потрібно просто перестати бути байдужими в оцінці імовірних ризиків на виробництві та побуті. Як свідчить практика, часто саме наша небайдужість допомагає врятувати чиєсь життя.

Під час роботи семінару була організована виставка засобів індивідуального захисту  провідних фірм. Бренд-менеджер ТОВ «Косафеті» Дмитро Дерев’янко розповів, що майже десять років персонал Хмельницької АЕС має можливість користуватись продукцією компанії 3М. Про це є низка позитивних відгуків.

Заступник начальника транспортного цеху Хмельницької АЕС Ігор Дмитришин на семінар прийшов у куртці компанії STG. За його словами, спочатку спецодяг перебував у дослідній експлуатації, а потім з’явилась можливість його постачання для потреб підрозділу. Якість підтверджена у ході роботи.

 В заключній частині Дмитро Матвійчук сказав, що основною метою проведення  семінару було бажання донести знання і розуміння основних підходів у розробці та впровадженні систем управління гігієни і безпеки праці на основі керування ризиками згідно із Концепцією реформування системи управління охороною праці в Україні. Він  відзначив, що аудиторія, яка взяла участь у семінарі, проявила велике бажання одержати нові знання та практичні навики у сфері охорони праці.

- Особливо хочу відзначити активних помічників у проведенні заходу – колектив відділу охорони праці Хмельницької АЕС, який протягом багатьох років демонструє прихильність до впровадження новітніх тенденцій у безпечному виробництві», - наголосив головний редактор журналу «Охорона праці» Дмитро Матвійчук.

Учасники семінару мали можливість взяти участь у практичних тренінгах з надання першої медичної допомоги, оцінки ризиків на виробництві, а також одержати іменні сертифікати за результатами навчання.

Наступний семінар з охорони праці відбудеться у Харкові.

Олександр Шустерук

Фото автора