Інформаційне повідомлення

(Спростування з приводу поширення чуток щодо ВП "Хмельницька АЕС")

 

ВП Хмельницька АЕС працює в штатному режимі. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах Хмельницької АЕС не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

31 травня 2012 року енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 987 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,69 млн. кВтг електроенергії. З початку  місяця вироблено 715,45 млн. кВтг електроенергії.

            Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 898 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 21,54 млн. кВтг електроенергії. З початку місяця вироблено 654,42 млн. кВтг електроенергії.

            Протягом 2012 року (січень-травень) на Хмельницькій АЕС не було аварій та порушень, які супроводжувались збільшенням викиду/скиду радіоактивних речовин в навколишнє середовище та підлягали б обліку та розслідуванню згідно «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботi атомних станцій» №306.2.100-2004. За вказаний період середньодобовий викид інертних радіоактивних газів склав 115 ГБк/добу (0,18% допустимого викиду), довго живучих радіонуклідів – 29,36 кБк/добу (0,005% допустимого викиду), радіоізотопів йоду – 61,96 кБк/добу (0,006% допустимого викиду). Сумарний водний скид радіоактивних речовин з початку року за різними ізотопами складає від 0,08% до 1,02% допустимого скиду. «Залпових» викидів та скидів радіоактивних речовин Хмельницькою АЕС в навколишнє середовище не було.

Радіаційний стан промислового майданчика, санітарно-захисної зони та зони спостереження контролюється згідно з "Регламентом радіаційного контролю ХАЕС", узгодженим Головним державним санітарним лікарем СЕС м. Нетішин та Державним Комітетом ядерного регулювання України.

У рамках пуску другого енергоблока ХАЕС та з метою реалізації "Програми модернізації енергоблоків АЕС України з реакторами ВВЕР-1000" на Хмельницькій АЕС паралельно з існуючою системою радіаційного контролю впроваджено автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки (АСКРО).

Метою створення АСКРО є підвищення рівня радіаційної безпеки Хмельницької АЕС шляхом автоматизації процесів вимірювання, збору, обробки візуалізації, архівування і зберігання інформації про параметри радіаційної обстановки на проммайданчику і в районі розташування АЕС.

Функції АСКРО:

    • здійснення безперервного контролю радіаційної обстановки (РО) на проммайданчику АЕС, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження в усіх режимах експлуатації АЕС (при нормальній роботі, проектних і запроектних аваріях та при знятті з експлуатації) в обсязі, достатньому для оперативного висновку про відповідність/невідповідність РО вимогам нормативних документів, що визначають заходи та порядок забезпечення радіаційної безпеки на АЕС;

    • забезпечення достовірною інформацією про РО в навколишньому середовищі та прогнозуванні змін РО в часі, а також для отримання інформації необхідної для визначення активності і складу радіонуклідів, які поступили за межі АЕС.

    • надання рекомендацій при прийнятті рішень для ліквідації/ослаблення радіаційних наслідків аварії.

АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберігає і надає поточну і ретроспективну інформацію про метеорологічні параметри та радіаційний стан у встановлених місцях контролю. Такого об’єму інформації достатньо, щоб зробити висновок про перевищення або неперевищення допустимих рівнів, встановлених у "Нормах радіаційної безпеки України" для персоналу і населення на проммайданчику, санітарно-захисній зоні і зоні спостереження.

До складу АСКРО входять  15 постів-контейнерів радіаційного контролю, чотири з яких розміщені на проммайданчику, а решта у 30-ти кілометровій зоні. Також на проммайданчику знаходиться 14 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання. Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю, розміщеного в будівлі ЛЗРК ЦРБ та на дві станції збору даних, які розташовані на проммайданчику АЕС. Інформація надходить кабельними лініями зв’язку і радіоканалами (для постів контролю у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження). Система забезпечує автоматичне вимірювання наступних радіаційних та метеорологічних параметрів:

    • потужність дози гамма-випромінювання;

    • об’ємна активність аерозолів та об’ємна активність радіонуклідів йоду в повітрі;

    • об’ємна активність радіонуклідів в воді;

    • швидкість і напрям вітру;

    • атмосферний тиск;

    • відносна вологість повітря;

    • опади;

    • радіаційний баланс та сумарна сонячна радіація;

    • категорія стійкості атмосфери.

Обладнання постів контролю розміщується у стаціонарних пост-контейнерах, оснащених системами охоронної та пожежної сигналізації, а також системами клімат-контролю.

АСКРО може функціонувати в одному з трьох режимів контролю – черговий, режим повного контролю та технологічний. Основний режим відповідає нормальному режиму роботи ХАЕС. Переведення АСКРО у режим повного контролю здійснюється автоматично або за командою чергового інженера при перевищенні рівня потужності еквівалентної дози або в випадках передбачених «Регламентом радіаційного контролю АЕС». Персонал АСКРО забезпечує контроль функціонування всіх технічних і програмних засобів АСКРО в цілодобовому режимі.

Збір інформації про радіаційний стан та метеопараметри  проводиться 1 раз у 2 хвилини. Інформаційний центр ВП ХАЕС забезпечує оновлення інформації офіційного веб-сайту підприємства (www.xaec.org.ua). На сайті ХАЕС дані АСКРО оновлюються один раз на день.

Дані АСКРО: http://www.xaec.org.ua/store/pages/ukr/nucdata/latest/page.html

 

Крім того, робота Хмельницької АЕС постійно висвітлюється журналістами газети „Перспектива” та телерадіостудії, інформаційні програми якої транслюються у містах Нетішин, Славута, Шепетівка, Ізяслав, Хмельницький, Рівне. Інформаційні повідомлення розміщуються у ЗМІ м. Нетішин та регіону.
Також, про роботу Хмельницької АЕС можливо дізнатися, зателефонувавши за номером автовідповідача (03842) 3-40-88 або (03842) 6-37-88.
Щотижня готується та розповсюджувалася інформація про події, які відбувалися на Хмельницькій АЕС: заходи з підвищення безпеки, радіаційний стан на проммайданчику, зустрічі, прес-конференції, громадські слухання, семінари, візити, наради, співробітництво з іноземними фахівцями та ін.
Інформація розсилається за схемою електронної розсилки (100 абонентам): інформаційним агентствам, регіональним та місцевим засобам масової інформації, держадміністраціям та екологічним інспекціям міст  Хмельницький, Рівне, Шепетівка, Славута, Ізяслав, Острог, Гоща, Нетішин та висвітлюється на “рухливій стрічці ”  АПК ВП ХАЕС.

Щомісяця в держадміністрації, екологічні інспекції, штаби цивільної оборони, обласні та регіональні засоби масової інформації розсилається узагальнена інформація про техніко-економічні показники роботи енергоблоків та хімічний стан води водойми-охолоджувача.