Підвищення благонадійності персоналу ядерних об’єктів в числі важливих  завдань світової спільноти

Помічник генерального директора із загальних питань Анатолій Бойко є  відповідальним за культуру захищеності у ВП ХАЕС. На минулому тижні у Києві відбувся Український регіональний семінар з питань загрози внутрішнього порушника. Ми поцікавились у Анатолія Валентиновича, як учасника даного заходу, наскільки представницьким був семінар і які питання стояли на порядку денному?

- 5-7 листопада в Києві у готелі  “Інтерконтиненталь”, на  Українському регіональному  семінарі з вище зазначеною тематикою розглядалися питання протидії потенційним внутрішнім порушникам, які працюють на ядерних об’єктах, або мають санкціонований доступ на такі об’є­кти. Семінар був організований Міністерством енергетики та захисту довкілля України спільно із Міністерством енергетики США та Національною адміністрацією з фізичної ядерної безпеки США. В його роботі взяли участь спеціалісти із 14 країн, а також представники МАГАТЕ. Від України, поряд з представниками Держатомрегулювання, профільного міністерства, ІЯД (м. Київ) та ХФТІ (м. Харків) НАНУ, Національної гвардії, правоохоронних органів та інших, взяли участь фахівці служб фізичного захисту АЕС. Хмельницьку АЕС разом зі мною представляв заступник начальника служби фізичного захисту Геннадій Шатохін.

Відкрив семінар  і був його пості­йним спікером  представник Міністерства енергетики США Карл Рейнольдс.

З вітальними словами до  учасників звернулися керівники та посадові особи Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Офісу Міністерства енергетики США при Посольстві США в Україні, Національної адміністрації з фізичної ядерної безпеки Міністерства енергетики США, МАГАТЕ тощо.      

На семінарі порушувались питання, які останнім часом найбільше турбують світову спільноту. Зокрема, щодо зменшення загроз від внутрішніх порушників, які або працюють на ядерних об’єктах, або мають санкціонований доступ на такі об’єкти, з метою  активізації заходів, направлених на підвищення благонадійності персоналу, виключення можливості скоєння з їх сторони ядерних інцидентів.

Американська сторона оприлюднила “Спільну заяву про зменшення загроз внутрішнього порушника” (від 22 грудня 2016 року), яку  вже підтримали уряди 29 країн та Інтерполу, і яка отримала статус Інформаційного циркуляру МАГАТЕ (INFCIRC/908), із зверненням про її ратифікацію Україною та іншими державами, представники яких  були присутні на цьому семінарі.

 - З якими надбаннями на семінарі виступили представники українських атомних електро­станцій, зокрема і Хмельницької АЕС?

 - Представники АЕС України виступили із короткими презентаціями стосовно організаційних заходів із протидії потенці­йним внутрішнім порушникам, які реалі­зуються на вітчизняних атомних електростанціях, а також досвіду використання в цьому процесі автоматизованих комплексів інженерно-технічних засобів, у тому числі виконання заходів  щодо модернізації таких засобів.

Що стосується Хмельницької АЕС, то слід відзначити наступне. І в  “Спільній заяві про зменшення загроз …”, і в інших рекомендаціях МАГАТЕ з протидії потенційним внутрішнім порушникам в якості запобіжних заходів, направлених на  зведення до мінімуму ризику таких загроз поряд з іншими, розглядаються питання підвищення благонадійності персоналу ядерних об’єктів, формування у працівників таких об’єктів культури захищеності. Враховуючи, що на Хмельницькій АЕС така робота проводиться вже тривалий час,  нам було доручено поділитися досвідом впровадження культури захищеності на нашому об’єкті. 

Під час презентації набутого досвіду з даного напрямку, присутнім було роз’яснено, на основі яких нормативних та організаційних актів організована дана робота на ХАЕС. Продемонстровані скановані копії матеріалів станційних розпорядчих документів про створення відповідної робочої групи, планів організаційних заходів та результатів її роботи, пам’яток, плакатів, публікацій у ЗМІ тощо. Доведена інформація щодо спільної з НТЦ роботи із проведення навчання керівників та відповідальних осіб за формування культури захищеності у підрозділах, іншого персоналу станції (всього на даний час – біля 5 тисяч чоловік). Учасники семінару були ознайомлені із результатами проведених анкетувань та щорічних оцінок стану культури захищеності у підрозді­лах станції та у ХАЕС в цілому. При цьому окреслені окремі невідпові­дності в цій роботі, що виявлені в процесі таких самооцінок, а також заходи щодо їх усунення.    

Було відзначено, що певною мірою у якості позитивного результату впровадження культури захищеності у підрозділах ВП ХАЕС може слугувати аналіз виявлених персоналом порушень – процедур із фізичного захисту, насамперед тих, що мають ознаки можливих протиправних дій внутрішнього порушника. Результати такого аналізу в останні роки свідчать про сталу тенденцію до зменшення кількості подібних  порушень.

Разом з тим, існує проблема збільшення таких порушень зі сторони підрядників під час їх масового перебування на ХАЕС при проведенні планових попереджувальних середніх або капітальних ремонтів. Це, насамперед викликано тим, що деякі з них забувають про встановлені на об’єкті вимоги фізичного захисту, а також тим, що серед них практично не проводиться робота із формування культури захищеності. Цю проблему, до речі, підтвердили й інші учасники семінару.

 - Як реагували на ваше повідомлення організатори семінару та інші його учасники?

- Зазначу, що наша презентація була сприйнята учасниками семінару із зацікавленістю. Присутні поставили ряд запитань, як безпосередньо по темі наданого матері­алу, так і про взаємозв’язок заходів із формування культури захищеності з існуючою на ХАЕС системою протидії внутрішньому порушнику, про впровадження на станції системи мотивації персоналу до культури безпеки та захищеності, тощо.

Ведучий семінару –  представник Міністерства енергетики США Карл Рейнольдс, не лише дав позитивну оцінку виконаній роботі із впровадження культури захищеності у ВП ХАЕС, зокрема матеріалам презентації, які стосувались як досягненням так і прорахункам, а й відзначив наші  зусилля на шляху вирішення проблем.  В ході дискусії, під час виступу з цього питання представників інших країн, він неодноразово цікавився, чи є в країнах, на підприємствах чи установах, які вони представляють, відповідні нормативні та організаційні документи, вже впроваджені в Україні.  

Багато уваги на семінарі було приділено  питанням кібербезпеки. З даної проблеми виступив ряд українських і закордонних фахівців, які поділилися  досвідом із вказаного напрямку роботи. Учасники семінару взяли участь у практичних заняттях з розробки заходів протидії на основі прикладів кі­бер­загроз та погодилися із необхідні­стю підвищення уваги до захищеності від таких загроз.  

Підбиваючи під­сумки Українського регіонального  семінару,  учасники відзначили важливість проведеного заходу не тільки для українських фахівців, а й для представників інших країн. Прийнято Звернення до уряду України та до урядів інших країн, які ще не приєдналися до “Спільної заяви про зменшення загроз внутрішнього порушника” від 22 грудня 2016 року, про підтримання та приєднання  до «Спільної заяви…». Висловлено подяку організаторам за можливість обмінятися досвідом та отримати додаткову корисну інформацію з питань, що розглядалися, з метою підвищення благонадійності персоналу ядерних об’єктів та посилення загальної безпеки цих об’єктів.

- Які додаткові заходи із подальшого розвитку та підтримання культури захищеності у ВП ХАЕС будуть прийняті з урахуванням результатів даного Українського регіонального семінару?

- Ми вже розглянули та обговорили результати цього семінару на засіданні робочої групи з  формування, розвитку та підтримання культури захищеності у ВП ХАЕС. Отримана від учасників Українського регіонального семінару інформація буде нами додатково проаналізована та використана у нашій повсякденній роботі з подальшого підтримання культури захищеності у підрозділах нашого об’єкта, удосконалення спільно з адміністрацією станції заходів щодо підвищення благонадійності нашого персоналу.  З цією ж метою ми розраховуємо і на допомогу у даному питанні колективу відділу роботи з громадськістю і ЗМІ.  

Бесіду вів Віктор Гусаров