Профспілка НАЕК «Енергоатом» рухається до нових звершень

В Києві відбулась IV звітно-виборна конференція ДП НАЕК «Енергоатом», яка підбивала підсумки діяльності колективу атомників за останні п’ять років.

Голова профспілки Олексій Васильович Лич представив делегатам основні віхи, які пройдені організацією за звітний період. Зокрема керманич профспілки НАЕК «Енергоатом» окреслив здобутки і больові моменти у таких складових, як соціально-економічний захист, охорона праці, правозахисна робота,  оздоровлення, фізкультурно-спортивний напрям, підготовка молодої професійної зміни тощо. Серед здобутків – підвищення заробітної плати, поступлве наближення  заробіної плати непромислового персоналу до промислового, відстоювання інтересів прцівників АЕС у судах, покращення стану охорони праці, значний внесок атомників у спортивні досягнення не лише Компанії, але й України, великий обсяг культурно-мистецької роботи тощо. Олексій Васильович представив плани організації на 2012 рік, відповів на ряд запитань делегатів.

Увазі делегатів конференції був поданий звіт ревізійної комісії,  кошторис витрат профспілкового комітету  ППО ДП НАЕК «Енерго­атом» за 2011 рік і план витрат на 2012 рік.

З співдоповіддю перед делегатами виступив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Олександрович Недашковський, який констатував наступне.

Конференція відбувається після нещодавно проведених засідань балансових комісій у Компанії та Міністерстві, на яких робота наших трудових колективів визнана задовільною. На засіданнях балансових комісій окрім підсумків роботи за 2011 рік, значна увага приділялася розгляду проблемних питань та шляхів їх вирішення. Я впевнений, що питання, вирішення яких залежать безпосередньо від працівників та керівництва нашої Компанії, будуть своєчасно виконані. Стосовно питань, які переходять на рівень виконавчої та законодавчої влади держави, можу запевнити, що ми докладемо максимальних  зусиль для їх позитивного вирішення.

Коротко зупинюсь на результатах роботи Компанії у 2011 році та за 2 місяці нинішнього року.

У 2011 році  частка нашої електроенергії у вітчизняній енергетиці складала: 46,6% від обсягу виробництва, а у структурі Енергоринку - 48,2%.

У 2011 році усі атомні електростанції перевиконали план з виробництва та відпуску електроенергії. В цілому по Компанії вироблено 90,5 млрд кВтг електроенергії, що на 1,1 млрд кВтг більше ніж за 2010 рік. Планове завдання з виробництва електроенергії виконано на 102,9%.

У минулому році до Енергоринку було відпущено 85,1 млрд кВтг електроенергії, що на 3,3% більше планового показника.

Утримується позитивна динаміка у підвищенні коефіцієнта використання встановленої потужності, який становив: за 2011 рік - 74,5%, що на 0,9% вище показника 2010 року  (73,6%);  за 2 місяці нинішнього року - 81,8%, що на 1,2% перевищує показник відповідного   періоду 2011 року (80,6%).

Завдяки цілому комплексу заходів намітилася стійка динаміка скорочення порушень у роботі АЕС. Відповідно до класифікації подій за шкалою INES усі порушення оцінювалися «0-им» рівнем і «поза шкалою».

Завдяки виконанню значного обсягу робіт з підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів атомної енергетики, починаючи з грудня 2006 року пожеж у Компанії  не допущено.

За 2011 рік та 2 місяці 2012 року на атомних станціях не було зафіксовано випадків перевищення контрольного рівня викидів та скидів радіоактивних речовин у довкілля, а також не зареєстровано випадків перевищення контрольного рівня індивідуальної дози опромінення персоналу. Значення добових викидів газоаерозольних радіоактивних речовин АЕС протягом останніх років не перевищували у середньому 1% від допустимих.

Радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС НАЕК «Енергоатом» за 2011 рік,                              не перевищували нормативних значень, а раді­а­ційний захист персоналу та населення забезпечувались на достатньому рівні.

Рівень безпеки атомних станцій України відповідає вимогам національного законодавства та міжнародним рекомендаціям.

 Програма підвищення безпеки

Відповідно до плану-графіка реалізації Комплексної програми на 2011 рік було заплановано до виконання 40 заходів. Виконано всього у 2011 році 38 заходів, з яких 7 достроково. Виконання 9 заходів перенесено на 2012 рік.

Орієнтовна вартість Комплексної програми – 1,18 млрд євро.

На сьогодні Комплексна програма фінансується лише за кошти Компанії. Оскільки це високовитратний проект, Компанія  виступила ініціатором отримання кредитів ЄБРР/Євратом на реалізацію заходів Програми.

Отримати кредит  передбачається в кінці  2012 року.

У листопаді 2011 року на Розширеній Колегії Держатомрегулювання за участю Громадської Ради при Держатомрегулюванні за результатами публічного обговорення було схвалено в цілому виконання НАЕК «Енергоатом» цільової позачерг­ової оцінки стану безпеки діючих АЕС.

Продовження терміну експлуатації енерго­блоків українських АЕС

Продовження терміну експлуатації енергоблоків українських АЕС на сьогодні (і я на цьому постійно наголошую) – це ключове завдання нашої Компанії.

Ми вже маємо позитивний досвід продовження терміну експлуатації двох рівненських енергоблоків. Зараз зусилля наших спеціалістів зосереджені на виконанні комплексу заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоків № 1 і 2 Южно-Української АЕС та двох запорізьких енергоблоків.

Першочерговими і з найвищим рівнем пріоритетності є заходи на енергоблоці №1 Южно-Української АЕС у зв‘язку із закінченням його проектного терміну експлуатації в грудні нинішнього року.

Ліцензований персонал

У НАЕК «Енергоатом» велика увага приділяється підготовці ліцензованого персоналу. Навчально-тренувальні центри атомних елек­тростанцій щороку готують 60–80 кандидатів на отримання ліцензій.

Завдяки нашим спільним зусиллям плинність ліцензованого персоналу цього року порівняно з попереднім призупинилася. Станом на 01.03.2012 серед інших безпечну експлуатацію атомних енергоблоків забезпечує 409 ліцензованих спеціалістів. Це рекордне число за весь період діяльності Компанії.

Інвестиційні проекти

У Компанії на стадії реалізації і підготовки знаходиться 10 основних інвестиційних проектів загальною вартістю 58,9 млрд грн. У зв’язку з інфляційними процесами нова орієнтовна вартість (за експертною оцінкою) становить 60,2 млрд грн.

Наразі фінансування більшості інвестиційних проектів Компанії здійснюється за рахунок власних коштів. Станом на 1 січня 2012 року профінансовано капітальних вкладень з початку реалізації інвестпроектів в обсязі 3 млрд 62 млн грн. За січень 2012 року інвестиційні проекти фактично профінансовано на 181 млн грн.

Я не буду детально зупинятися на всіх наших інвестиційних проектах, а лише нагадаю, що найважливішим і найбільш вартісним є інвестиційний проект з будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. Це стратегічне  завдання державного рівня, але, на жаль, сьогодні Компанія змушена самотужки вирішувати практично всі питання, пов’язані з будівництвом цих блоків. Така ситуація негативно впливає на темпи робіт і особливо на фінансування цього проекту. Та все ж ми рухаємось вперед і сподіваємося на позитивні зрушення після прийняття Парламентом відповідного закону. З задоволенням поінформую вас, що на засіданні Колегії Держатомрегулювання 13 березня 2012 року схвалено висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки  щодо узгодження матеріалів ТЕО.

Фінансово-економічні показники Компанії

2011 рік видався складним для Компанії у фінансовому плані, але сьогодні ми бачимо, що нинішній рік буде ще важчим. Та все ж, попри хронічну недостатність фінансування, ми забезпечили виконання не лише наших виробничих завдань, а й заходів, важливих для безпеки та  надійності українських АЕС.

В 2011 році до Енергоринку відпущено електроенергії на суму 19,4 млрд грн. (з ПДВ), що на 20,5% більше, ніж за 2010 рік (16,1 млрд. грн.). Розрахунки за цю електроенергію склали 100% і збільшилась порівняно з 2010 роком на 3,4 млрд грн. (за 2010 р. — 16,0 млрд грн., що становило 99,6% від ТП).

Всього заборгованість Енергоринку перед Компанією (включаючи довгострокову), на сьогодні складає 6 млрд 202 млн  грн. Крім того обліковується списана за Законом №2711 заборгованість 725,2 млн грн., яка підлягає сплаті до 2016 року включно.

При цьому Компанія залишається дисциплінованим і найсумліннішим в державі платником податків, розуміючи, що наші платежі до бюджетів усіх рівнів є основою для під­тримки уразливих верст населення та запорукою економічної стабільності.  

У 2011 році до бюджетів усіх рівнів сплачено 4,3 млрд грн. та розрахунків зі стра­хування – 1,3 млрд  грн. Загальна сума сплачених платежів склала 5,6 млрд грн. Порівняно з 2010 роком ця сума збільшилась на 1 млрд 442 млн грн.

Чистий прибуток

За 2011 рік чистий прибуток Компанії склав 2 382,9 млн. грн., що на 1 546,8 млн грн більше 2010 року. Такий фінансовий результат є одним із найвищих за всю історію роботи Компанії. 

Виконання житлової програми

Незважаючи на складну фінансово-еконо­мічну ситуацію в країні та відсутність у встановленому НКРЕ тарифі коштів на житлове будівни­ц­тво, Компанія  знайшла можливість продовжувати фінансування будівництва житла для працівників відокремлених підрозділів Компанії.

Загальна черга працівників, які потребують поліпшення житлових умов, станом на 01.03.2012, за оперативними даними, нараховує 5013 осіб (станом на 01.03.2011 – 5121 особа), що складає близько 15% від середньооблікової чисельності штатних працівників Компанії.

Фактичні витрати на фінансування будівництва житла за 2011 рік склали 26,1 млн грн., капіталовкладень виконано на суму 42,6 млн грн.

У 2011 році  велись роботи на таких об’єктах житлового будівництва:

ЗАЕС –   житловий будинок №155 та  155а (добудований майже на 95%); РАЕС –   житловий будинок  №412/3 (на 32 кв.), 412/4 (на 35 кв.), 423 (на 49 кв.);  ХАЕС –   житловий будинок №505 (друга черга), 508 (1-а секція здана в експлуатацію); ЮУАЕС –   житловий будинок №6.

У листопаді 2011 року в Кузнецовську відбулося урочисте відкриття реконструйованого сімейного гуртожитку  Рівненської АЕС. За два роки проведено капітальну реконструкцію будинку з оновленням інженерних споруд, заміною вікон на склопакети, оздобленням фасаду новими матеріалами.

У 2012 році планується ввести 5850 м2 житла в Енергодарі для працівників Запорізької АЕС  (будівельні роботи на цьому об’єкті наразі виконані на 95 %).

Фінансування соціального розвитку

Розрахунковим кошторисом витрат на соці­альний розвиток  НАЕК «Енергоатом» було передбачено:  на 2011 рік – 303,1 млн грн., факти­чні витрати склали 297,2 млн грн.; на 2012 рік – 353, 9 млн. грн, фактичні витрати за 2 місяці 2012 року (за очікуваними даними) становлять 62,8 млн. грн (за 2 місяці 2011 року – 43,7 млн.  грн).

Потрібно визнати, що в умовах фінансово-економічної кризи адміністрацією Компанії було вжито всіх можливих заходів для виконання кошторису витрат та пошуку додаткових джерел фінансування соціального розвитку з метою недопущення його зниження у порівнянні з минулими роками.

Компанія також утримує деякі об’єкти непромислової сфери та соціально-культурного призначення в містах-супутниках АЕС.  Фактичні витрати за цим напрямком у 2011 році становили 124,3 млн грн., що відповідає 100% витрат, передбачених кошторисом на утримання об’єктів ЖКГ, СКП (за 2010 рік фактичні витрати становили 109,8 млн грн.).

Фактичні доходи від діяльності об’єктів соціальної сфери за 2011 рік становили 19,1 млн грн.

Витрати за 2 місяці  2012 року на утримання об’єктів ЖКГ, СКП (за оперативними даними) становлять 29,4 млн. грн (за 2 міс. 2011 року -  16, 8 млн. грн).

За оперативними даними доходи від діяльності об’єктів соціальної сфери (часткове відшкодування витрат від діяльності щодо утримання і експлуатація об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного) за 2 місяці 2012 року становлять 2,1 млн. грн (за 2 місяці 2011 року – 1, 7 млн. грн.).

Відрахування профкому

У 2011 році грошові кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу перераховувались профспілковому комітету Компанії в обсязі 1,5% від фонду оплати праці.

У кошторисі витрат на соціальний розвиток НАЕК «Енергоатом» на 2011 рік ці відрахування передбачались у сумі 104,9 млн грн. Фактичні витрати за 2011 рік становили 105,4 млн грн.

На 2012 рік відрахування профкому відповідно до спільного рішення від 10.01.2012 №1291 та наказу ДП НАЕК «Енергоатом» від 25.01.2012 №71 передбачені в обсязі 1,7% від фактичного фонду оплати праці. За 2 місяці поточного року витрати склали 20,5 млн грн. (за оперативними даними).

Слід підкреслити, що свої зобов’язання Компанія виконує належним чином. У свою чергу профкомами здійснюється цілий комплекс заходів, направлених на оздоровлення, соціально-культурну та спортивну діяльність, роботу з молоддю та інші заходи.

Соціальні пільги 

У 2011 році кошторисом витрат на соціальний розвиток для надання соціальних гарантій, пільг і компенсацій були затверджені кошти у розмірі 62,8 млн.грн. Витрати за 2011 рік становили 57,4 млн грн.

Незважаючи на те, що пенсійні виплати залишаються суттєвим фінансовим навантаженням на соціальний бюджет, адміністрація Компанії й надалі планує підтримувати непрацюючих пенсіонерів – колишніх її працівників відповідно до положень Колективного договору.

 Витрати на оздоровлення працівників

Санаторно-курортним лікуванням у 2011 році скористалось 13 496 працівників Компанії, фінансування склало 57,7 млн грн., що на 4,2 млн грн. більше показників фінансування за 2010 рік (13 778  працівника, витрачено – 53,5 млн грн.).

Крім того, у 2011 році була оздоровлена 4 721 дитина працівників відокремлених підрозділів Компанії  на суму 16,9 млн грн. (За 2010 рік була оздоровлена 5721 дитина на 14,1 млн грн.).

Санаторно-курортним лікуванням з початку 2012 року скористались 1183 працівника Компанії, фінансові витрати на цю оздоровчу кампанію (за оперативними даними) складають 5, 0 млн. грн (за цей же період минулого року – 980 осіб, фінансування склало 3 7 млн. грн). З метою санаторно-курортного лікування та оздоровлення дітей шкільного віку працівників Компанії, у дитячих оздоровчих таборах та установах, за оперативними даними, було виділено 116,6  тисяч грн та оздоровлені 18 дітей (за 2 місяці  2011 року були оздоровлені 6 дітей працівників відокремлених підрозділів Компанії, на що витрачено 48,75 тис. грн).

Оплата праці

Протягом 2011 року використання фонду оплати праці здійснювалось в межах запланованого фонду оплати праці: з 1 квітня та з 1 червня 2011 року було збільшено мінімальну місячну тарифну ставку (оклад) для працівників НАЕК «Енергоатом» на 2% і 1,8% відповідно. Крім того, з метою виконання пункту 13 Протоколу апаратної наради під головуванням Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю. Бойка (від 23.05.2011 №17) та наказу Міненерговугілля від 06.06.2011 №188 було здійснено збільшення  розміру тарифних ставок (окладів) щомісячно з липня місяця на 2%.

Преміювання за результатами роботи  у 2011 році проводилось залежно від фінансових можливостей кожного відокремленого підрозді­лу, розмір поточної премії встановлювався самостійно. У березні 2011 року було проведено нарахування та виплату винагороди за підсумками роботи за 2010 рік. В жовтні місяці 2011 року з метою заохочення працівників Компанії з нагоди святкування 15 річниці створення НАЕК «Енергоатом» було проведено одноразове преміювання працівників Компанії.

У 2012 році ми підвищили мінімальну тарифну ставку (оклад) для працівників Компанії на 6,9%  з 1 січня, а також щомісячно починаючи з 1 березня 2012 року плануємо підвищення тарифної ставки на 2%.

У лютому 2012 року проведено нарахування та виплату винагороди за підсумками роботи за 2011 рік (13-ту зарплату).

Крім того, у 2012 році встановлено мінімальну місячну тарифну ставку (оклад) для працівників непромислового персоналу що частково задіяний в основному виробництві у розмірі 0,775 мінімальної тарифної ставки (окладу) промислово-виробничого персоналу.

Виплачується працівникам Компанії матеріальна допомога на оздоровлення у зв’язку з відпусткою у розмірі посадового окладу (тарифної ставки) станом на 1 січня 2012 (у збільшеному розмірі порівняно з 2011 роком).

До святкових та ювілейних дат працівники Компанії нагороджуються відзнаками та грамотами НАЕК «Енергоатом» з виплатою грошової винагороди відповідно до Положень про нагороди­.

За 2011 рік нагороджено 1 369 працівників НАЕК «Енергоатом», за 2 місяці 2012 року – 317 працівників.

Підсумовуючи вищенаведене, думаю, ми з Олексієм Васильовичем маємо підстави запевнити, що адміністрація та профспілковий комітет Компанії повною мірою виконують взяті на себе згідно з Колективним договором зобов’язання по соціальних гарантіях для персоналу та пен­сіонерів Компанії. Співпраця адміністрації Компанії та профспілкового комітету відбувається в атмосфері цілковитої довіри та взаємного порозуміння, що, звичайно, сприяє втіленню в життя пріоритетних соціальних програм і створенню в містах-супутниках АЕС здорового мікроклімату. А це, в свою чергу, дозволяє персоналу концентрувати максимум уваги на безпеці експлуатації АЕС та виконанні всіх планових завдань.

Крім цього президент НАЕК «Енергоатом» Ю.Недашковський відповів на кілька запитань, які в основному зводились до проблеми корпоратизації підприємства. Юрій Олександрович вважає це позитивним фактором, зауважуючи, що китайські компанії, як правило, корпоратизовані, і це дає їм можливсть стоврювати спільні підприємства, залучати інвестиції, надасть більше можливостей для маневру. При цьому, запевнив керманич Компанії, наша спільна робота з профспілковим осоредком продовжиться на не менш позитивному рівні.

Після коротких виступів делегатів, в результаті яких оцінка діяльності  профспілки компанії була визнана «задовільною», відбулись вибори голови профкому НАЕК «Енергоатом». Одноголосно на цю посаду переобраний Олексій Васильович Лич. Зрештою конференція прийняла постанову наступного змісту.

 

 

 

ПОСТАНОВА звітно-виборної

профспілкової конференції ДП НАЕК «Енергоатом»

Заслухавши та обговоривши звіт профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» за період з квітня 2007 року по березень 2012 року  конференція відмічає позитивні  зрушення щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів  працівників ДП НАЕК «Енергоатом».

У звітному періоді було досягнуто підвищення реальних доходів працівників Компанії.

Протягом  2007 – 2011 років середньомісячна заробітна плата персоналу ДП НАЕК «Енергоатом» збільшилася з 2687 грн. до 6884 грн., або на 256,2 відсотка.

Санаторно-курортне лікування та оздоровлення персоналу Компанії і їх дітей, збільшило якісні показники.

З кожним роком збільшується кількість перемог наших працівників та вихованців ДЮСШ у чемпіонатах, Кубках світу, Європи,  всеукраїнських турнірах та інших престижних спортивних змаганнях, що є яскравою пропагандою  спорту в містах-супутниках АЕС.

Тісна співпраця профспілкового комітету та адміністрації Компанії по організації та проведенню заходів молоді сприяла підвищенню престижності роботи в ядерній енергетиці.

Заслуговує на увагу співпраця з міжнародною громадською організацією інвалідів Чорнобиля «Промінь 5-2», яка об’єднує інвалідів, що отримали гостру променеву хворобу в перші години аварії на ЧАЕС, та вдів загиблих і померлих.

Виходячи з вищенаведеного, конференція  ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звіт про роботу  профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

2. Акт ревізійної комісії первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» – затвердити.

3. Виконання кошторису витрат профспілкового комітету  ППО ДП НАЕК «Енергоатом» за 2011 рік - затвердити.

4.  Інформацію Президента ДП НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

5. Роботу профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» визнати  задовільною.

6. Обрати  Лича Олексія Васильовича головою первинної профспілкової організації державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

7. Обрати членами профспілкового комітету первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» на 2012 -2017 роки за принципом прямого делегування з правом відкликання та заміни: Захарова Миколу Федоровича, голова профкому ППО ВП ЗАЕС; Здравчева Івана Івановича, заступника голови профкому ППО ВП ЗАЕС; Леонтьєва Ігоря Васильовича, провідного інженера цеху теплової автоматики та вимірювання ВП ЗАЕС; Кравчука Романа Володимировича, начальника зміни блоку ВП ЗАЕС; Ульянову Олену Володимирівну, начальника  відділу соціального розвитку ВП ЗАЕС; Жалдака Віктора Петровича, голову цехкому  енергоремонтного цеху ВП ЮУАЕС; Макану Валерія Єфимовича,  провідного інженера цеху теплової автоматики та вимірювання ВП ЮУАЕС; Лещотного Володимира Івановича, голову профкому ППО ВП ЮУАЕС; Сніткова Сергія Михайловича,  заступника голови профкому ППО ВП ЮУАЕС; Кулікова Андрія Володимировича,  майстра електроцеху ВП ЮУАЕС; Мельника Івана Михайловича, голову профкому ППО ВП РАЕС; Халандач Тетяну Степанівну, інженера з організації та нормування праці ВП РАЕС; Васильєву Тетяну Василівну, електрослюсаря цеху теплової автоматики та вимірювання ВП РАЕС; Островного Сергія Івановича,  начальника зміни  реакторного цеху ВП РАЕС; Гука Михайла Володимировича, голова профкому ППО ВП ХАЕС; Міщенка Дмитра Валерійовича, заступника начальника по роботі з персоналом енергоремонтного підрозділу ВП ХАЕС; Данилюка Андрія Васильовича, начальника зміни енергоблока ВП ХАЕС; Лавріченка Івана Івановича, голову профкому ППО ВП АРС; Поліхранова Віктора Пантелійовича, голову профкому ППО ВП АЕМ; Лапіна Юрія Петровича, голову профкому Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом»; Хомича Олександра Миколайовича,  голову Ради молоді профкому ППО ДП НАЕК «Енергоатом», а також за посадою: Лича Олексія Васильовича, голову профкому ППО ДП НАЕК «Енергоатом»

8. Обрати ревізійну комісію первинної профспілкової організації ДП НАЕК «Енергоатом» на   2012-2017 роки у складі: Балаян Антоніна Захарівна, головний бухгалтер профкому ВП ХАЕС; Вихватень Олена Іванівна,  головний бухгалтер профкому ВП РАЕС; Клімова Олена Валентинівна, економіст ВП  ЮУАЕС;  Приходько Надія Василівна, голова ревізійної комісії ППО ВП ЗАЕС.

8.1. Доручити новообраному складу ревізійної комісії на своєму першому організаційному засіданні обрати голову ревізійної комісії первинної профспілкової організації ДП НАЕК  «Енергоатом».

9.  Затвердити кошторис витрат профспілкового бюджету на 2012рік.

9.1. Запропонувати президенту ДП НАЕК «Енергоатом»  погодити кошторис  витрат ППО ДП НАЕК «Енергоатом» на 2012 рік.

9.2. Надати право профспілковому комітету ППО ДП НАЕК «Енергоатом» вносити зміни до кошторису  за напрямками роботи з урахуванням  фінансової  ситуації.

Матеріал підготував Віктор Гусаров