Знання досвідчених завжди корисні

Нещодавно на адресу генерального директора Хмельницької АЕС Миколи Панащенка надійшов лист від ректора Національного університету «Львівська політехніка» Юрія Бобала, в якому висловлюється подяка інструкторам навчально-тренувального центру ВП ХАЕС  за високу якість та фаховість проведення лекційних занять для студентів та співробітників інституту енергетики та систем управління Національного університету «Львівська політехніка» згідно із «Графіком взаємодії ДП «НАЕК «Енергоатом» з провідними вищими навчальними закладами України». У листі згадані провідні інструктори Костянтин Соловйов, Андрій Семенюк, інструктори Андрій Присяжнюк та Микола Ігнатеску.

За словами начальника відділу підготовки оперативного персоналу Ігоря Адамчука, світова практика свідчить, що багато компаній досягли великих успіхів саме завдяки за­провадженню системи управління знаннями. Ця тема сьогодні є актуальною для вітчизняної атомної енергетики. Спеціалісти навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС розуміють це як системний підхід до процесу ідентифікації, отримання, перетворення, розвитку, поширення, використання та збереження знань, важливих для досягнення поставленої мети у ядерній галузі, а також забезпечення загального доступу до них. Протягом багатьох років вони демонструють високий рівень підготовки персоналу, задіяного у процесі експлуатації, лагодженні обладнання діючих енергоблоків. Але реалії життя вносять свої корективи. Не секрет, що вітчизняна атомна енергетика у недалекому майбутньо­му може зіткнутися із проблемою старіння персоналу та, як наслідок, з можливою втратою ключових знань та практичного досвіду. Саме тому і було прийнято рішення активізації роботи із профільними вітчизняними вузами, які готують спеціалістів для атомної енергетики та промисловості. Був затверджений «Графік взаємодії ДП «НАЕК «Енергоатом» з провідними вищими навчальними закладами України».

Під час перебування у Львові інструктори навчально-тренувального центру ХАЕС  виступили із лекціями, в яких відображено важливі теми у галузі атомної енергетики. Зокрема, Костянтин Соловйов  провів заняття «Адміністративне та оперативне управління АЕС», в ході якого були розглянуті питання про структуру оперативної підпорядкованості оперативного персоналу АЕС, основні права і обов'язки безпосередніх оперативних керівників, принципи оперативного ведення і управління експлуатацією устаткування, порядок ведення оперативного експлуатаційного обслуговування устаткування електроцеху, що знаходиться у оперативному управлінні і веденні начальника зміни станції, диспетчера; порядок вирішення ситуацій у випадках помилкових команд вищого керівника.

Така лекція має велике значення у підвищенні рівня знань студентів, бо ж вона побудована на основі не тільки важливих теоретичних настанов, а й особистому досвіді доповідача, який на практиці налаштовує оперативний персонал електростанції належно ставитись до своїх професі­йних обов’язків.

Навчальна програма інструктора Андрія Присяжнюка стосувалась автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки. Він розповів про налагодження і відображення на офіційному веб-сайті Хмельницької АЕС інформації про радіаційний стан та погодні умови 30-кілометрової зони спостереження  у режимі «он-лайн». Дані безупинно обробляються на метеостанції та постах контролю автоматизованої системи контролю раді­аційної обстановки (АСКРО) і автоматично передаються на веб-сайт у розділи «Значення гамма-фону» і «Метеопараметри». Відображення такої інформації впроваджено завдяки створеному фахівцями Хмельницької АЕС програмному продукту, що дозволяє транслювати всі показники про радіаційний стан, отримані від АСКРО. За словами Присяжнюка, вона призначена для здійснення безупинного автоматичного контролю радіаційної обстановки на промисловому майданчику Хмельницької АЕС, у санітарно-захисній зоні, у 30-кілометровій зоні спостереження при всіх режимах роботи електростанції. АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберігає і надає поточну і ретроспективну інформацію про метеорологічні параметри та радіаційний стан у встановлених місцях контролю. До її складу  входять 15 постів-контейнерів радіаційного контролю, чотири з яких розміщені на промисловому майданчику,  решта - у 30-ти кілометровій зоні. Також на проммайданчику знаходиться 14 постів контролю потужності дози гамма-випромінювання. Інформація з постів передається на станцію збору даних центрального поста контролю та на дві станції збору даних, які розташовані на проммайданчику АЕС. Інформація надходить кабельними лініями зв’язку і радіоканалами. Персонал лабораторії зовні­шнього радіаційного контролю слідкує за функціонуванням всіх технічних і програмних засобів АСКРО в цілодобовому режимі.

Як засвідчує досвід, роботою автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки цікавляться представники різних громадських організацій, органів місцевого самоврядування, екологи, журналісти, студенти. Основним аргументом тут звучить інформація, що на основі пості­йної діяльності АСКРО ще жодного разу не було зафіксовано зміни раді­аційного гаммафону у тридцятикілометровій зоні спостереження. Він відповідає тим показникам, які були зафіксовані ще перед пуском першого енергоблока Хмельницької АЕС.

Інша тема лекції Андрія Присяжнюка стосувалась автоматизованої системи радіаційного контролю.

На Хмельницькій АЕС ретельно перевіряється будь-яке обладнання. Але особливий контроль здій­снюється за станом реакторної установки. Для цього використовується система внутрішньореакторного контролю (СВРК). Інструктор Микола Ігнатеску розповів студентам, що вона є одним із основних елементів, що забезпечує контроль найважливіших параметрів, пов'язаних із безпекою експлуатації реакторної установки. Сама ж система призначена для забезпечення контролю активної зони реактора на основі внутрішньореакторних вимірювань з метою безпечної та економічної експлуатації реакторної установки. Також велась розповідь про інші важливі системи, зокрема АКНП та  ПТК АЗ-ПЗ.

У лекціях Андрія Семенюка йшлося про призначення основного обладнання першого контуру блока АЕС, його технологічні особливості. Доповідач акцентував увагу на принципах безпеки реактора ВВЕР-1000. Зроблено порівняння його із реакторами РБМК, які експлуатувались на Чорнобильській АЕС.  За словами інструктора, реактори РБМК працюють за одноконтурною схемою. Циркуляція теплоносія здійснюється в контурі багаторазової примусової циркуляції . В активній зоні вода, що охолоджує ТВЕЛи, частково випаровується і утворена пароводяна суміш надходить в барабани-сепаратори. У них відбувається сепарація пари, яка надходить на турбоагрегат. Вода, що залишається, змішується із живильною водою  за допомогою головних циркуляційних насосів. Двоконтурна система ВВЕР-1000 дає можливість забезпечувати його наді­йну експлуатацію і не допустити повторення Чорнобильської аварії.

Доповідач також торкнувся теми аварії на АЕС «Фукусіма-1».  За його словами, спочатку трапився землетрус, який призвів до відключення шести енергоблоків від зовнішньої мережі. Всі аварійні системи електропостачання були своєчасно увімкнені. До приходу цунамі вони допомагали підтримувати необхідні технологічні процеси. Потім вода пройшла через штучні перешкоди і затопила будівлі із автономними дже­релами енергозабезпечення, внаслідок чого  вони вийшли з ладу. Це спричинило аварію на першому, другому та третьому енергоблоках. А.Семенюк акцентував увагу на заходах із підвищення безпеки на Хмельницькій АЕС, які унеможливлять виникнення аварії, подібної тій, що трапилась у Японії.

Тісна співпраця Національного університету «Львівська політехніка» із Хмельницькою АЕС налагодилась чотири роки тому, коли після анексії Криму і втрати Севастопольського університету ядерної енергетики і промисловості виникла потреба відновити навчання за спеціальністю «Атомна енергетика». Було розпочато роботи із створення та наповнення навчальної, науково - дослідної лабораторії. Викладацький склад вузу сподівається на підтримку ДП «НАЕК «Енергоатом» у налагодженні ефективного навчального процесу, поповнення виробничої бази. Сьогодні є доречною  й допомога спеціалістів Хмельницької АЕС.

Олександр Шустерук

Фото автора