Звернення

до трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом», органів місцевого самоврядування

та жителів міст-супутників АЕС України у зв’язку з дефіцитом коштів на фінансування соціальних витрат, передбачених Колективним договором Компанії

23 лютого 2017 року було прийнято Колективний договір ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік.

Затверджений кошторис витрат Компанії на соціальний розвиток у 2017 році не забезпечує покриття всіх соціальних витрат, передбачених Колективним договором. Крім того, за рахунок тарифу на електроенергію та теплоенергію регулятор погодив фінансування лише 45,3% соці­альних витрат, передбачених цим кошторисом. Витрати на соціальний розвиток за межами погодженої регулятором суми Компанія повинна фінансувати за рахунок інших джерел (повернення дебіторської заборгованості, надання послуг населенню та юридичним особам об’єктами, що знаходяться на балансі Компанії, тощо).

Дефіцит коштів у 2017 році на утримання соціальних об’єктів та на покриття витрат з надання соціальних пільг і гарантій, які передбачені Колективним договором,  у цілому по Компанії становить близько 200 млн гривень. Під час затвердження кошторису в грудні 2016 року Компанія планувала покрити наявний дефіцит суттєвим збільшенням у 2017 році інших надхо­джень, у т. ч. за рахунок погашення комунальними підприємствами міст-супутників їхньої заборгованості перед ВП АЕС.

У зв’язку з нарощуванням заборгованості комунальними підприємствами витрати за рахунок інших надходжень суттєво збільшились для покриття дефіциту платежів за забезпечення послуг населенню з водо- і теплопостачання та водовідведення.

 Довідково: у липні 2017 року загальна  заборгованість за спожиту теплову енергію, водопостачання та водовідведення становила 264,2 млн грн, у тому числі заборгованість за надані послуги перед:

•        ВП ЗАЕС – 55,8 млн грн;

•        ВП РАЕС – 76,5 млн грн;

•        ВП ЮУАЕС – 114,4 млн грн;

•        ВП ХАЕС – 17,5 млн гривень.

Станом на серпень 2017 року очікуване наповнення бюджету Компанії за рахунок інших надходжень, з урахуванням їх відволікання на покриття вищезазначених витрат, ставить під загрозу виконання Колективного договору Компанії у поточному році.

Існує реальна загроза невиконання Положення про одноразову грошову виплату працівникам Компанії при звільненні у зв’язку з виходом на пенсію, що є неприпустимим з огляду на його важливе місце в системі стимулювання праці та зменшення плинності кадрів в атомній енергетиці, залучення для роботи в галузі молоді та соціального захисту ветеранів праці.

Значний дефіцит коштів на утримання об’єктів соціально-культурного та оздоровчого призначення поступово унеможливлює їх ефективну роботу через відсутність коштів для придбання матеріальних ресурсів, обладнання для забезпечення їх поточної діяльності та виконання ремонтних робіт, фінансування витрат, пов’язаних з дотриманням санітарних правил і норм безпеки. 

Враховуючи викладене, звертаємось до членів трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом», членів сімей  працівників, а також до жителів міст- супутників з пропозицією всебічно сприяти процесу підвищення рівня оплати послуг, що надаються об’єктами соціальної інфраструктури Компанії для досягнення рівня самоокупності, який дозволив би забезпечити їх ефективну та безпечну життєдіяльність у 2017 році та в наступні роки.

Закликаємо органи місцевого самоврядування міст-супутників АЕС та їхні виконавчі органи щодо визначення своєї участі у фінансуванні об’єктів культури і спорту загальноміського значення, які знаходяться на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом», через оплату в повному обсязі послуг, що надають згадані об’єкти під час проведення загальноміських заходів, та фінансування наданих пільг визначеній категорії малозабезпечених громадян та їхнім неповнолітнім членам сім’ї при оплаті культурно-спортивних та спортивно-оздоровчих послуг.

Також просимо міські ради з розумінням і відповідальністю поставитися до створення умов, що забезпечують своєчасну оплату поточних послуг та погашення заборгованості комунальних підприємств перед ВП АЕС за раніше надані послуги.

Закономірним наслідком ігнорування цих заходів буде втрата міськими громадами  можливості отримувати якісні культурно-спортивні та оздоровчі послуги через недостатнє фінансування об’єктів, які їх надають.

Водночас, наша спільна участь у подоланні проблем, що виникли, сприятиме не тільки їх  розв’язанню, а й  поліпшенню стану соціальних об’єктів,   встановленню атмосфери відкритості та довіри у відносинах між органами місцевої влади і державним підприємством ДП «НАЕК «Енергоатом» та гарантуватиме виконання Колективного договору.

Звертаємось до кожного жителя міста-супутника, незалежно від його віку, статі, соціального статусу чи поглядів, із закликом бути відповідальним громадянином свого міста та  брати особисту участь у  збереженні його соціальної інфраструктури, у вирішенні нагальних питань його розвитку.

За дорученням трудового колективу

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ю. Недашковський,

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

О. Лич,

голова профспілкового комітету первинної Профспілкової організації

ДП «НАЕК «Енергоатом»