Президенту  України П.О. Порошенку 

Шановний Петре Олексійовичу !

За дорученням позачергової конференції трудового колективу  ДП НАЕК «Енергоатом»  звертаюсь  до Вас з приводу  ситуації, що  складається у трудових колективах  відокремлених підроз­ділів «Енергоатому».

Чітка, злагоджена  робота персоналу  ДП «НАЕК «Енергоатом» у складний осін­ньо-зимовий період 2014-2015 рр. забезпечила успішне функціонування енергетичної системи України. Концентрація моральних, високопрофесійних  та  ділових  якостей особового складу Компанії сприяла досягненню найнижчого  за весь час існування  атомної енергетики України показника порушень в роботі АЕС, які  реєструються за між­на­родними стандартами.

Надважливе завдання, яке поставлене перед колективом Компанії по забезпеченню підготовки АЕС до прохо­дження максимуму енергоспоживання в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, потребує максимальної концентрації як морально-психологічних, так і фізичних сил всіх без винятку працівників ДП «НАЕК «Енергоатом».

Члени трудового колективу з розумінням  ставляться до важливості успішного розв’язання поставлених завдань та міри відповідальності перед народом України  за їх на­лежне виконання. Людський фактор є невід’ємною складовою стабільної, безаварійної роботи АЕС.

Тому розпочата «антиатомна війна» із залученням  до дискримінації працівників Компанії та її керівництва  високопосадовців  органів  державного управлі­ння, політиків та політиканів, засобів  масової інформації, не сприяє збереженню високого рівня сформованого морально-психологічного клімату  в колективах  АЕС.

Загострення ситуації на об’єктах розміщення  ядерних установок  викликане:

- упередженістю заяв  в.о. очільника державної фінансової інспекції Диби М.І., викладених у листі на ім’я Пре­м’єр-мі­ністра України  Яценюка  А.П. щодо зло­вживань  в ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- необдуманістю заяв міні­стра енергетики та вугільної промисловості Демчишина В.В. щодо приватизації ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- зверненням    депутата Кап­ліна С.М. до Прем`єр-міністра України Яценюка А.П.;

- шельмуванням керівництва Компанії на телевізійних ток-шоу та у ЗМІ.

Масована атака на «Енергоатом» мо­же призвести до загрози дестабілізації ситуації на АЕС та непередбачуваних наслідків при здійсненні експлуатації ядерно-небезпечних об'єктів.

Запорукою успішності виконання завдань з безпечної експлуатації АЕС слугує повна довіра членів трудового колективу до очільника ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О., як високопрофесійного та порядного керівника. А цивілізований спосіб корпоратизації Компанії, анонсований Недашковським Ю.О., сприяє впевненості у майбутньому членів трудового колективу та їх сімей.

Ігнорування кваліфікаційних вимог до керівників атомно-енергетичних об'єктів та компаній, визначених нормативно-правовими актами України, нанесли відчутний удар по закріпленню кваліфікованих кадрів та підвищенню престижності роботи в атомній енергетиці.

Петре Олексійовичу!

З метою недопущення загострення ситуації в колективах ДП «НАЕК «Енергоатом», просимо Вашого особистого втручання для пом'якшення негативних наслідків необдуманих дій високопосадовців нашої Держави.

Для більш детального інформування про ситуацію в атомній енергетиці, просимо про особисту з Вами зустріч представників Атомпрофспілки України.

За дорученням делегатів позачергової конференції трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 09.06.2015р.

З повагою,

заступник голови Атомпрофспілки,

голова ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»  Олексій Лич