Проведено тактико-спеціальні навчання

Відповідно до плану, затвердженого керівництвом НАЕК “Енергоатом” та узгодженого з обласним управлінням СБ України, 9 - 10 жовтня поточного року на Хмельницькій атомній електростанції відбудулись тактико-спеціальні навчання з перевірки готовності сил та засобів, що залучаються до забезпечення її фізичного захисту.

У процесі навчань  пере­вірялась ефективність ді­ючої­ системи фізичного захисту­ атомної електро­станції від протиправних посягань­ в сфері використання ядерних матеріалів, відпрацьовувались спільні дії адміністрації станції, її підрозділів фіззахисту, аварійно­го реагування, особового складу військової частин­и, що охороняє Хме­льницьку АЕС, з право­охоронними органами та підроз­ділами інших зацікавлених міністерств і відомств відповідно до розроблених заходів реагування у по­дібних ситуаціях.

Як зазначається в положеннях Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки, який відбувся 26-27 березня 2012 року у м. Сеулі, Республіка Корея, тероризм на даний час становить собою одну з найбільш сер­йозних загроз міжнародній безпеці. В зв’язку з чим останнім часом міжнародна спільнота все більше уваги звертає на питання боротьби з ядерним тероризмом та посилення заходів з фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок.

Для України актуаль­ність проблеми боротьби з тероризмом визначається насамперед знаходженням на її території вихідців із так званих “гарячих точок”, наявністю міграційних потоків з країн, де поширений тероризм, а також окремих проявів злочинної діяльності з використанням зброї і вибухових пристроїв, що мали місце останнім часом в країні.

За певних обставин активізація екстремістськи налаштованих елементів з використанням радикальних акцій протесту (тероризму, диверсії) може де­структивно позначитись на суспільно-політичній ситуації в країні, поставити під загрозу функціонування важливих господарських, в тому числі екологічно небезпечних об’єктів, насамперед таких, як атомні елек­тростанції.

Відповідно до Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 «Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або пере­везення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ни­ми» на учасників вказаного плану взаємодії покладена відповідальність стосовно забезпечення готовності до протидії будь-яким спробам правопорушників, характеристики яких визначені у проектній загрозі, вчинити диверсію.

Враховуючи наявність в Хмельницькій області і,  зокрема у Славутському районі­, крупних стратегічних об’єктів (атомної електростанції, нафтобази, військових складів, на яких зберігається велика кількість зброї, вибухівки та боєприпасів), правоохоронними органами спільно з адміністрацією цих об’єктів здій­снюються скоординовані заходи щодо забезпечення їх надійної безпеки, контролю за зберіганням засобів ураження, попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів терористичної спрямованості.

У зв’язку з цим головні зусилля координаційної групи антитерористичного центру, створеної при Управлінні Служби безпеки України у Хмельницькій області, до складу якого на обласному рівні входить також керівництво УМВСУ, СНС, командування окремих військових частин, зосереджені на координації практичної діяльності вказаних відомств, органів місцевої влади з метою запобігання терористичних або диверсійних актів на об’єк­тах підвищеної небезпеки. В першу чергу це стосуєть­ся захисту голов­ного стратегічного об’єкта регіону­ – Хмельницької АЕС.

Адміністрація ХАЕС