Одержали достовірну інформацію

Частина Здолбунівського району знаходиться в зоні спостереження Хмельницької АЕС, відтак чимало мешканців району цікавляться станом страв на станції. З свого боку адміністрація станції також шукає шляхи, аби з власного голосу  донести інформацію про здобутки та актуальні питання. На даний час провідною темою є продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Саме це стало приводом зустрічі і активного обговорення за участі представ­ників громадськості Здолбунівського району­.

Попередньо було обумов­лено, що місцем проведення слухан­ь із представниками Здолбунівщини стане навчально-тренувальний центр Хмельницької АЕС.

Громадське обговорення роз­­­почалось із виступу начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій­, цивільного захисту та житлово-комунального комплексу Здолбунівської райдерж­адміністрації Ігоря Дейнеки, який повідомив, що саме на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок провести громадське обговорення з питань продовження строку експлуатації першого енергоблока. Представивши фахівців електростанції, редакційну раду, на яку покладено підготувати текст протоколу, і ознайомивши присутніх із порядко­м денним, було повідомлено, що у залі здійснюється відео- і аудіозапис. Ігор Олександрович висловив споді­вання, що здолбунівці висловлять свою думку з приводу винесених на обговорення актуальних питань, серед яких  мають бути обговорені екологічні, соціальні, техногенні та інші аспекти. Було наголошено, що під час громадського обговорення всі питання, зауваження, коментарі та пропозиції членів терито­ріальних громад зони спостереження будуть занотовані, систематизовані і розглянуті фахівцями, які дадуть кваліфі­ковані письмов­і відповіді. Жодне із запитань, зауважень не пропаде, воно буде відображене у письмовій формі.

Першим на громадському обговоренні слово взяв начальник служби надійності ресурсу і продовження експлуатації Хмельницької АЕС Євген Мелешко. Його доповідь стосувалась  реалізації низки програм, пов’язаних із продовженням терміну експлуатації першого енерго­блока. Доповідач розповів про сучасні тенденції розвитку світової атомної енергетики, зазначивши, що згідно  із відомостями Міжнародної агенції з атомної енергії  - МАГАТЕ -  на сьогоднішній день у світі експлуатується  і знаходяться в стадії будівництва понад п’ятсот електростанцій і майже половина світового виробництва електроенергії на АЕС припадає на такі країни, як США і Францію. Торкнувшись перспектив вітчизняної енергетики, Євген Мелешко наголосив, що  продовження терміну експлуатації енергоблоків є  пріоритетним напрямком діяльності «НАЕК «Енергоатом», що й  передбачене у Енергетичній стратегії України.

Звернувши увагу, що на сьогодні в Україні вже  продовжено термін експлуатації 9 енергоблоків, Євген Вікторович зауважив, що обґрунтована тривалість додаткового строку експлуатації енергоблоків АЕС становить від 10 до 20  і більше років і визначається у кожному конкретному випадку за результатами виконання переоцінки безпеки. Що стосується експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС, то відповідно до діючої ліцензії на експлуатацію ядерної установки, проектний термін служби блока закінчився у грудні 2018 року. Відтак було прийнято рішення щодо продовження терміну його експлуатації.

Доповідь керівника відділу служби аналізу безпеки Сергія Романіка стосувалася результатів періодичної переоцінки безпеки першого енергоблока Хмельницької АЕС. Він надав вичерпну інформацію про технологічні особливості діяльності енергетичного об’єкта. У виступі було роз’яснено, що основним документом, на базі якого має бути ухвалене рішення щодо продовження терміну дії ліцензії на експлуатацію енергоблока №1 ВП ХАЕС у понадпроектний строк, є «Звіт з періодичної переоцінки безпеки». Він розробляється на основi  Звiту з аналiзу безпеки  енергоблока, погодженого Держатомрегулю­вання України, з урахуванням проведених модернiзацiй, досвiду експлуатацiї та новiтнiх науково-технiчних даних. Під час проведення періодичної переоцінки безпеки підлягають обов’язковому аналізу 14 факторів безпеки. Доповідач дав коротку характеристику кожного з них.

 Як свідчить досвід, тема радіаційного моніторингу у регіоні є завжди актуальною. Вона піднімається майже під час кожного візиту на електростанцію депутатів різних рівнів, представників громадськості. Заступник начальника цеху радіаційної безпеки Ігор Власюк  на основі статистичних показників, які були продемон­стровані на слайдах, дав характеристику раді­аційного стану у 30-кілометровій зоні спостереження, попередньо відзначивши, що за час експлуатації двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС так званий гама-фон не зазнав змін і відповідає природнім показникам. Це засвідчують датчики автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО). Ігор Власюк розповів, що саме ця система призначена для здійснення безупинного автоматичного контролю радіаційної обстановки на промисловому майданчику Хмельницької атомної електро­станції, у санітарно-захисній зоні, зоні спостереження (30-кілометрова зона) при всіх режимах роботи станції. АСКРО збирає інформацію у режимі реального часу, довгостроково її зберігає і надає поточну і ретроспективну інформацію про метеорологічні параметри та радіаційний стан у встановлених місцях контролю.

Грунтовну інформацію про основні заходи щодо контролю за станом довкілля надав заступник начальника відділу охорони навколишнього середовища Олександр Голод. Враховуючи інтерес громади  до питань водозабезпечення ХАЕС у разі нарощування її потужностей, допо­відач дав пояснення звідки і скільки електро­станція бере води для власних потреб. Теоретичні розрахунки і багаторічна практика свідчать, що ставок-охолоджувач здатен забезпечити енергетичне підприємство необхідною кількістю води в повному обсязі. Забір води з річки здійснюється лише за умови, що це не загрожуватиме Горині обмілінням.

На прохання гостей Олександр Голод дохідливо роз’яснив ситуацію із забезпеченням міста питною водою, яка добувається із артезіанських свердловин і використ­овується населенням згідно із затвердженими лімітами. Він наголосив, що протягом останніх років населення Неті­шина­ стало менше витрачати питної води. Цьому сприяла певна ощадливість після вста­новлення сучасних приладів обліку.­

Враховуючи підвищений інтерес учасників обговорень до питань безпечної експлуатації діючих енергоблоків, на зустріч був запрошений помічник генерального директора – начальник управління з питань аварійної готовності та реагування Хмельницької АЕС Сергій Дубина.  Він розповів про низку заходів щодо навчань персоналу з ліквідації різного ступеня аварій. Ця функція покладена безпосередньо на генерального директора, у вирішенні питань з ліквідації аварії йому допомагають головний інженер, заступник головного інженера з експлуатації, заступник головного інженера з ядерної та раді­аційної безпеки. Членами штабу є інші заступ­ники генерального директора та головного інженера. Керівництво аварійними роботами на промисловому майданчику здійснюється у телефонном­у режимі. Для забезпечення на­дійного зв’язку у внутрішньому та зовнішньому кризових центрах використовується сучасне обладнан­ня, за допомогою якого можна швидко зв’язатись із диспетчером кризового центру Хмельницької та Рівненської обласних державних адміністрацій. Крім цього, під час ліквідації аварії  членам штабу оперативно передається інформація про стан радіаційної обстановки на основі показників автоматизованих систем контролю, які розміщені у різних населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження, а також технологічні параметри енергоблоків, іншого обладнання та систем. Крім цього, робота  штабу за допомогою відеоконференцій перебуває у взаємодії із кризовими центрами «НАЕК «Енергоатом», його відокремленими підрозділами, Держатомрегулювання, Державною службою надзвичайних ситуацій.

Під час обговорення діяльності Хмельницької АЕС у форматі «запитання-відповідь» представники Здолбунівського району продемонстрували неабияку активність. Вони цікавились не тільки гарантіями надійної експлуатації діючих енергоблоків, а й піднімали різнопланові питання, серед яких – механізм формування тарифу на електроенергію для споживачів різних категорій, поводження із відпрацьованим ядерним паливом, соціальний захист працівників електростанції, тощо. Для роз’яснення певних тенденцій стала корисною інформація, яку оприлюднив заступник генерального директора з кадрів та соціального розвитку Хмельницької АЕС Віктор Демидюк.

Візит представників Здолбунівського району завершився прийняттям відповідного звернення до урядових структур та оглядинами навчально-тренувального центру.

Олександр Шустерук

Фото автора