На новому етапі у боротьбі з корупцією

Виповнилося тридцять років відтоді, як Микола Федорчук після закінчення інституту та служби у Збройних Силах переступив поріг спеціальної школи міліції за фахом «Фінансова економічна безпека». До навчання поставився з великою відповідальністю і як підсумок – диплом з відзнакою. Згодом  спеці­алісту була запропонована робота за профілем у Нетішині.

Початок дев’яностих років у нашій державі характеризувався тенденціями протиправних дій у різних сферах економіки, початковій стадії розвитку підприємництва. Бажання розібратись у процесах спонукала Миколу Федорчука до підвищення рівня фахової квалі­фікації. 1995 року закінчив Академію МВС України і продовжував працювати у сфері протидії корупції у місті енергетиків та Хмельницькій АЕС. Його вихід у відставку співпав із періодом створення в структурі електростанції відділу економічної безпеки, тож одержав пропозицію очолити цей підрозділ.

- Відділ економічної безпеки Хмельницької АЕС, - розповідає начальник відділу економічної безпеки Микола Федорчук, - був створений для забезпечення економічних інтересів підприємства шляхом перевірки економічної надій­ності потенційних контрагентів, режиму збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Перелік основних функцій досить широкий. Але основним, без сумніву, є недопущення економічних збитків електростанції. Торік нам вдалося провести перевірку економічної надійності 324 контрагентів. Це сприяло укладанню важливих договорів із підприємствами, які сприяют­ь нормальному функціо­нуванню енергетичного об’єкта, своєчасному проведенню ремонтних кампаній на його діючих енергоблоках. Важливі питання у сфері економічної безпеки Хмельницької АЕС вирішують мої колеги –професіонали з фінансово-економічної безпеки Микола Бражук та Микола Чирук.

Нещодавно Кабінет Міністрів України видав постанову (із доповненнями) про затвердження типового Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції. На основі Положення також розроблені рекомендації органам місцевого самоврядування про утворення та забезпечення функціонування підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого само­врядування, а також­ на підприємст­вах, в установ­ах та ор­гані­за­ціях, що перебувають у комуналь­ній власності. Існує і від­повідний Наказ пре­зидента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського «Про упорядкування діяльності із запобігання і протидії корупції в Компанії». В ньому зокрема йдеться про створення у підпорядкуванні генеральних директорів АЕС на базі відділів економічної безпеки нових відділів із за­побігання і протидії корупції із розширенням їх функцій. За словами Миколи Федорчука, завдання і функції новоствореної структури більш розширені і регламентовані, враховуючи реалії нашого часу. В одному із пунктів переліку завдань та функцій відділу із за­побігання і протидії корупції, зокрема, йдеться про участь його працівників в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві. Акцент також робиться на проведенні організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції. Про окремі функції нового підрозділу зазначено і в Постанові Кабінету Міністрів України – «...кері­вник уповноваженого підрозділу підприємства підзвітний і підконтрольний керівникові уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади». Це на думку Миколи Федорчука, стане фактором демо­кратичного підходу та прозорості в діяльності структури, на яку покладаються великі надії в умовах курсу євроінтеграції.

Олександр Шустерук

Фото  автора