Пізнання  світу  через  монети

 Інженер хімічного цеху Олександр Добровольський з дитинства захоплюєтьсь нумізматикою (колекціонування та вивчення металевих монет). У власному зіб­ранні має різні тематичні серії – сьо­годні левову частку займають такі напрями, як «флора і фауна», «архі­тектура», «видатні діячі» тощо. Цікавими є монети,  викарбовані для малих та острівних держав. Їх кіль­кість у колекції сягає більше двох тисяч. Торік йому вдалося поповнити­ колекцію цікавими екземплярами за напрямком «Дитячий зодіак».

- Коли трапиться нагода, - каже Олександр Добровольський, - обо­в'я­з­­ково покажу свої монети під час нумізматичної виставки, яку тради­ці­й­но демонструє Не­тішинський місь­­кий краєзнавчий музей.

Частину колекції монет Олександр вже представляв  для широкого загалу кіль­ка років тому під час виставки “Світ за­хоп­ле­нь працівників ХАЕС”, яка була організована у Неті­шинському міському краєзнавчому музеї. Поряд із марками, значками, пивними етикетками, календ­ариками, поштовими листівками з приватних зібрань атомників, у виставковій вітрині були виставлені і монети Добровольського із се­рії “Флора та фауна”.

Враховуючи досягнення Олександра До­бров­ольсь­кого в царині колекціонування, працівники Нетішинського місь­кого краєзнавчого музею організували його персональну виставку під промо­вистою назвою «Монетний двір Олександра Добровольського». Під час її презентації директор Неті­шин­ського міського краєзнавчого музею­ Оксана Кононюк схвально відгукнулась про захоплення неті­шинського колекціонера. За її словами, це є пізнавальним, бо збирання примушує постійно цікавитись довідковою літературою. Практично нумізматика пересікається із багатьма сферами життєдіяльності людини.

За словами Олександра Добро­вольського, нетішинські колекці­о­нери монет є членами Славутського­ міжрайонного відділення філателістів Асоціації філателістів Укра­їни, яким керує Петро Смірнов. Вони мають змогу через Хмельницьке відділення Національного банку України одержувати нові випуски метале­вих грошей, які присвячені культурним, мистецьким, науковим подіям в історії держави. Нумізматика вчить пізнавати світ.

Олександр Шустерук

Фото автора