Уточнювали позиції перед конференціями

Згідно із Наказом №82 від 19 січня 2015 року на ХАЕС проводяться балансові комісії щодо діяльності підрозділів у 2014 році та здійснюється аналіз системи управління ВП ХАЕС.

За участі керівників вищої ланки, голови профкому ППО ВП ХАЕС Михайла Гука, представників підрозділів електростанції та профкому розглянуто важливі питання діяльності підприємства.

Заступник генерального директора з кадрів та соціальних питань Віктор Демидюк повідомив, що проект Колективного договору переданий на опрацювання в підрозділи. Останнім часом відбулось багато змін в законодавстві, на зборах, що  проходили в трудових колективах,  працівники подали чимало  зауважень, пропозицій, доповнень. Є потреба в опрацьованому вигляді винести їх на конференцію трудового колективу та профспілкову конференцію.

Начальник відділу соціального розвитку Сергій Ільющенков детально зупинився на пропозиціях, змінах та уточненнях до Колективного договору, які надійшли від членів трудових осередків електростанції.

Було також зауважено, що згідно із затвер­дженим графіком відбулися балансові комісії у підрозділах ВП ХАЕС, на яких оприлюднювався звіт за функціональними напрямками з проведення самоцінки керівництва щодо результатів роботи за такими напря­мками, як «виробництво та господарська діяльність», «робота з персоналом».

У багатьох цехах­ та відділах електро­стан­ції є позитивні напрацювання у роботі з персоналом, зокрема­, у таких­ як: професійна підготовка персоналу; підготовка спеціа­лістів та кадрового резерву; підтримання культури безпеки; робота з наставниками та молодими спеці­алістами.

Під час роботи балансових комісій не обій­шлося  без проблемних питань.

Увага доповідачів була сконцентрована                                      на дотриманні правил та вимог з охорони                            праці, стані трудової та виконавської дисци­-                пліни, аналізі втрат робочого часу, тощо.

Балансові комісії на ВП ХАЕС були запроваджені десять років тому. Їх проведення допомагає персоналу, керівному складу знаходити оптимальні рішення насущних проблем,  бачити завдання на  перспективу і підвищувати ефективність виробництва.

Наш кор