Про стан  аварійної готовності у ВП «Хмельницька АЕС»

          

Атомні електростанції за своїми технологічними складовими, насиченістю і складністю систем та обладнання відносяться до об’єктів підвищеної небезпеки.

Аналізуючи надзвичайні ситуації та техногенні аварії, які виникають на промислових об’єктах нашої держави та в цілому у світі, необхідно заздалегідь вживати організаційні та інженерно-технічні заходи, які б забезпечували постійну готовність до реагування на можливі аварії та надзвичайні ситуації.

З метою своєчасного реагування на можливі радіаційні аварії та надзвичайні ситуації на Хмельницькій АЕС розроблений і погоджений в установленому порядку «Аварійний план ВП «Хмельницька АЕС». Даний план визначає порядок проведення погоджених дій, направлених на попередження та ліквідацію наслідків аварії, а також зниження радіоактивного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

Для здійснення загального керівництва з локалізації та ліквідації аварій чи надзвичайних ситуацій на ХАЕС створений штаб керівника аварійними роботами на майданчику. Очолює штаб керівника аварійними роботами на майданчику  генеральний директор, який несе відповідальність за організацію роботи з локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій. 

Для ліквідації можливих наслідків аварій із числа експлуатаційного та ремонтного персоналу на Хмельницькій АЕС створені 23 аварійні групи та бригади загального і спеціального призначення загальною чисельністю 687 чоловік.

З метою підвищення безпеки проммайданчика Хмельницької АЕС та реалізації постфукусімських заходів, підприємством  придбано 4 мобільні дизельгенераторні електростанції (МДГС) та 6 мобільних насосних установок (МНУ). Цю мобільну техніку   поставлено  на облік  та закріплено за УПАГР. У зв’язку з цим, на УПАГР покладаються завдання та функції щодо утримання, забезпечення постійної готовності до використання та технічного обслуговування даної мобільної техніки. У аварійній ситуації  її приводять в дію створені  аварійні формування. Навички постійно відпрацьовуються під час проведення протиаварійних тренувань. 

Аварійні групи і бригади для ліквідації можливих аварій забезпечені необхідним устаткуванням та інструментом (аварійним комплектом) на суму 2,7 млн. грн.

         Також на АЕС створений об’єктовий матеріальний резерв на суму 120 млн грн.

         У ВП ХАЕС для управління протиаварійними діями у відповідності з вимогами нормативних документів створені внутрішній та зовнішній кризові центри.

У разі виникнення радіаційної аварії, штаб керівника аварійними роботами організовує свою роботу у кризовому центрі, звідки здійснює управління ліквідацією аварії. Кризові центри обладнанні необхідними системами життєзабезпечення для управління та ліквідації аварії, серед яких: системи зв’язку, оповіщення, радіаційного контролю, вентиляційні системи, системами основного та резервного електроживлення тощо.

         Для реагування на аварії і надзвичайні ситуації, в експлуатуючій організації ДП «НАЕК «Енергоатом» створений ВП «Аварійно-технічний центр», який укомплектований підготовленим, кваліфікованим персоналом, а також оснащений необхідною технікою для надання допомоги АЕС у випадку аварії.

У ВП ХАЕС розроблена та діє система підготовки персоналу до дій у випадку виникнення аварії чи надзвичайної ситуації.

Професійна підготовка та підтримка кваліфікації персоналу ВП ХАЕС проводиться у навчально-тренувальному центрі, укомплектованому висококваліфікованим інструкторським персоналом і має необхідну нормативну, учбово-методичну документацію та технічні учбові засоби.

Керівний склад станції та командири аварійних формувань проходять відповідне навчання на курсах  в учбово-методичному центрі Хмельницької області. 

Для підготовки персоналу ВП ХАЕС до дій в умовах аварії, вдосконалення його знань та навиків щодо ліквідації наслідків аварії, періодично проводяться загальностанційні протиаварійні тренування.

В ході проведення загальностанційних протиаварійних тренувань оцінюється здібність персоналу самостійно, оперативно і правильно виконувати дії в аварійному режимі, перевіряються знання і вміння оперативного персоналу структурних підрозділів ВП ХАЕС, аварійних груп і бригад при ліквідації аварійної ситуації, виникненні радіаційної аварії та ліквідації її наслідків, відпрацювується взаємодія із сторонніми організаціями, наглядовими органами та вищестоящими організаціями. 

         Важливе місце у питанні захисту населення має своєчасне інформування населення прилеглих населених пунктів і всієї зони спостереження про факт аварії та правильність дій населення в ході аварії. Із цією метою у м. Нетішин функціонує система оповіщення на випадок аварії, що дозволяє начальникові зміни станції доводити необхідну інформацію до населення м. Нетішин через вуличні гучномовці. Прилеглі пристанційні населені пункти сіл Комарівка і  Полянь також обладнані необхідними технічними засобами (електросирени, гучномовці), для оповіщення населення у випадку виникнення аварії. Згідно із нормативними документами з робочого місця начальника зміни станції та кризових центрів можна проводити оповіщення населення, яке проживає у пристанційних населених пунктах, роз’яснити їм порядок дій у випадку аварії.

         У випадку виникнення радіаційної аварії на АЕС передбачено інформування територіальних та місцевих органів влади про хід протікання аварії, а також надаються необхідні рекомендації щодо захисту населення та територій, що відпрацьовується постійно під час проведення протиаварійних тренувань.

Сергій Дубина, помічник генерального директора - начальник управління з питань аварійної готовності та реагування ВП ХАЕС