Ювілеї

Головне завдання – убезпечити персонал і зберегти життєдіяльність підприємства

Управлінню з питань аварійної готовності та реагування – 35 років

 

2007 року на АЕС України та у ВП «Хмельницька АЕС» створено Управління з питань аварійної готовності та реагування (УПАГР), керівником якого  на даний момент є помічник генерального директора – начальник управління з питань аварійної готовності  та реагування ВП ХАЕС Павло Іванович Гвоздяр. Наш співрозмовник зазначає, що у структурі УПАГР нині такі відділи: відділ протиаварійного планування, відділ забезпечення готовності кризових центрів, захисних споруд та мобільної техніки і група військово-мобілізаційної роботи.

Управління виникло не на порожньому місті - робота у напрямку цивільної оборони, військово-мобілізаційної роботи, аварійного реагування організована у ВП ХАЕС практично з початку існування станції.

Зокрема  наказом ВП ХАЕС № 2 від 03.12.1985 року був створений 2-ий відділ.  28 квітня 1998 року на його основі створено службу з надзвичайних ситуацій і ведення спеціальної роботи (СНСіСР).  Наказом ВП ХАЕС від 17.08.2004 № 1256 в організаційній структурі управління ВП ХАЕС з’явився підрозділ «Відділ аварійного реагування».   Наказом ВП ХАЕС від 30.07.2007 № 970 з організаційної структури ВП ХАЕС виключений відділ аварійного реагування та створено управління з питань аварійної готовності та реагування (УПАГР).

Протягом періоду свого  існування, даний напрямок роботи постійно удосконалювався та приводився у відповідність до загальнодержавних та міжнародних норм і стандартів.

Основними  завданнями, які вирішуються управлінням з питань аварійної готовності та реагування у повсякденній діяльності є:  протиаварійне планування;  створення і вдосконалення аварійних організаційних структур;  організація заходів щодо підготовки аварійного персоналу і проведення протиаварійних тренувань;  підтримка у працездатному стані внутрішнього та зовнішнього кризових центрів,  захисних споруд та мобільної техніки ВП ХАЕС;  організація взаємодії із територіальними та місцевими органами управління і силами єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; проведення військово-мобілізаційної роботи з бронювання персоналу на особливий період.

 Аварійна організаційна структура Хмельницької АЕС включає в себе сили та засоби, які призначені для реагування на можливу аварію або надзвичайну ситуацію, починаючи з  початкової стадії її розвитку. Основою системи аварійного реагування ВП ХАЕС є штаб керівника аварійними роботами на майданчику, очолюваний генеральним директором, а також 23 аварійні групи та бригади загального та спеціального призначення. До складу штабу входять заступники генерального директора, головний інженер, заступники головного інженера за напрямками роботи та інші фахівці. До складу аварійних груп та бригад входять працівники структурних підрозділів ХАЕС, що мають досвід роботи за фахом та певну підготовку щодо виконання робіт в умовах аварії або надзвичайної ситуації. Дана категорія працівників у випадку виникнення аварії залишається на підприємстві для виконання своїх функціональних обов’язків згідно з «Аварійним планом ВП «Хмельницька АЕС». Чисельність аварійного персоналу в межах  685 працівників.

До засобів аварійного реагування ВП ХАЕС відносяться: внутрішній  і зовнішній кризові центри; протирадіаційні сховища №1 та 3. У випадку аварійної ситуації у протирадіаційному сховищі № 1 перебуває персонал аварійних груп та бригад ВП ХАЕС, а у сховищі № 3 аварійний персонал зовнішніх організацій, що прибув для ліквідації аварії на майданчик АЕС. Внутрішній кризовий центр ВП ХАЕС, який розміщується на території промислового майданчика,  - це комплекс спланованих і оснащених необхідним устаткуванням приміщень, призначений для розміщення в ньому у випадку аварії штабу керівника ава­рійними роботами на майданчику, групи інженерної підтримки, групи інформаційного забезпечення та зв’язків із зовнішніми організаціями та інший аварійний персонал, що забезпечує життєдіяльність КЦ.

Зовнішній кризовий центр ВП ХАЕС активізується у випадку коли інженерні засоби захисту та системи життєзабезпечення внутрішнього кризового центру не можуть забезпечити радіаційний захист персоналу. Кризові центри в умовах аварії можуть підтримувати нормальні умови для безперервної  роботи персоналу (24 години на добу, 7 днів у тиждень). Основним документом, який регламентує діяльність аварійної структури є «Аварійний план». Він призначений для підготовки і проведення узгоджених дій,  направлених на ліквідацію наслідків аварії, попередження або зниження раді­аційного впливу на персонал ВП ХАЕС, населення та навколишнє середовище у випадку виникнення на ХАЕС аварії, а також надзвичайних ситуацій, які нею викликані.

Аварійний план встановлює розподіл обов’язків і відповідальності між посадовими особами і підрозділами ВП ХАЕС з проведення протиаварійних дій, визначає порядок цих дій на промисловому майданчику ХАЕС та в санітарно-захисній зоні, склад сил та засобів, призначених для даних цілей, порядок взаємодії із зовнішніми організаціями, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії.

Постійна готовність сил та засобів системи аварійної готовності та реагування ВП ХАЕС досягається за рахунок діючої системи підготовки аварійного персоналу, основою якої є підготовка та проведення протиаварійних тренувань.

В ході проведення спільних та загальностанційних протиаварійних тренувань оцінюється здібність персоналу самостійно, оперативно і правильно виконувати дії в аварійному режимі, перевіряються знання і вміння оперативного персоналу структурних підрозділів ВП ХАЕС, аварійних груп і бригад при ліквідації аварійної ситуації, виникненні радіаційної аварії та ліквідації її наслідків, відпрацювується взаємодія із сторонніми організаціями, наглядовими органами та вищестоящими організаціями. 

Важливе місце у питанні захисту населення має своєчасне інформування населення прилеглих населених пунктів і всієї зони спостереження про факт аварії та правильність дій населення в ході аварії. Із цією метою у м. Нетішин функціонує система оповіщення на випадок аварії, що дозволяє начальникові зміни станції/керівникові аварійними роботами на майданчику доводити необхідну інформацію до населення м. Нетішин через вуличні гучномовці. Прилеглі пристанційні населені пункти сіл Комарівка і  Полянь також обладнані необхідними технічними засобами (електросирени, гучномовці), для оповіщення населення у випадку виникнення аварії. Згідно із нормативними документами з робочого місця начальника зміни станції та кризових центрів можна проводити оповіщення населення, яке проживає у пристанційних населених пунктах, роз’яснити їм порядок дій у випадку аварії.

Керівництвом ВП ХАЕС постійно проводиться в повсякденній діяльності політика удосконалення та розвитку системи аварійної готовності і реагування на можливі аварії або надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на підприємстві. Пріоритетним завданням є розвиток матеріально-технічної бази та придбання товарно-матеріальних цінностей для поповнення аварійних комплектів та об’єктового матеріального резерву, удосконалення технічних засобів аварійного реагування та приведення їх до сучасних вимог.