Якість металу підтвердили спеціалісти

Під час проведення ремонтної кампанії на другому енергоблоці Хмельницької АЕС персоналом відділу контролю металів  виконано в повному обсязі заплановані роботи з періодичного та позачергового контролю стану металу обладнання та трубопроводів реакторного та турбінного відділень.

За словами начальника відділу контролю металів Дмитра Шматька, контроль стану металу обладнання і трубопроводів виконано згідно із розробленими робочими програмами контролю, які враховували вимоги інформаційних листів Держатомрегулювання, ДП «НАЕК «Енергоатом» та досвід експлуатації інших АЕС. Здійснені роботи із супроводження ремонту, реконструкції і модернізації обладнання та тру­бопроводів реакторного та турбінного відділень другого енергоблока. Оформлена звітна документація, триває оформлення облікової. Під­готовлено і передано у Інспекцію узагальнюючий Акт з контролю           стану металу енергоблока № 2. Результати контролю підтверджують можливість обладнання і трубо­проводів нести навантаження на робочих­ параметрах під час експлуатації Хмельницької АЕС.

Для успішного проведення ремонтних робіт лабораторії відділу контролю металів ХАЕС забезпе­че­ні надійним обладнанням, за допомогою якого ефективно­ виконується неруйнуючий контроль металу технологічного обладнання та трубопрово­­дів. Також, під час планово-попереджувальних ремонтів, на Хме­льницькій АЕС успішно експлуатуються: система контролю корпусу реактора ультразвуковим, вихорострумовим та візуальновимірювальним методами виробництва хорватської фірми INETEC, система вихорострумового контролю і система глуші­ння теплообмі­нних труб парогене­раторів виробництва словацької фірми VUJE.

Реконструкція і модернізація діючих АЕС є перманентним процесом, бо лише за таких умов можливе підвищення рівня безпечної експлуатації обладнання енергоблоків. Під час виконання даних робіт під контролем персоналу відділу контролю металів перебувають елементи обладнання та трубопроводи реакторного та турбінного віддлень, які монтуються із застосуванням зварювання. Задіяний персонал ВКМ успішно пройшов навчання і атестацію по методах контролю, постійно підтримує свій професійний рівень. Молоді фахівці, які мають тверді знання і певні навички, атестовані  2020 року Атестаційним орга­ном на право самостій­ного виконання робіт.

За словами Дмитра Шматька, персонал від-ділу якісно та у встановлені терміни виконав поставлені завдання перед підрозділом під час проведення ре­-мон­тних робіт на енергоблоці №2 Хмель­ни­цької АЕС і ретельно готується до ППР енергоблока №1.

Олександр Шустерук

На знімку: начальник відділу контролю металів Дмитро Шматько під час наради із аналізу завершення ремонтної кампанії на другому енергоблоці