На Хмельницькій АЕС працює місія технічної підтримки ВАО АЕС

З 21 січня 2014 року на Хмельницькій атомній електростанції розпочала роботу місія технічної підтримки Всесвітньої асоціації операторів  АЕС (ВАО АЕС).

 До складу місії увійшли російські експерти Московського центру ВАО АЕС, а також представник ВАО АЕС на майданчику Хмельницької атомної станції.  Мета візиту - надання кращої світової практики та обмін досвідом з питань культури безпеки ремонтного персоналу атомних електростанцій.

На установчій нараді генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко ознайо­мив гостей із основними виробничими показниками діяльності підприємства та доповів про готовність працювати на досягнення максимального результату з вдосконалення безпечної та наді­йної роботи атомної електростанції. За словами керівника ВП ХАЕС, культура безпеки атомної станції є пріоритетом та необхідністю при виконанні всіх  ремонтних робіт. До процесу формування культури безпек­и залучено увесь персонал, починаючи з вищого адміні­стративного рівня.

Особлива увага керівництва ХАЕС спрямована на забезпечення пріоритету безпеки населення та охорони навколишнього середо­вища над іншими напрямками діяльності Хмельницької АЕС, до­тримання вимог норм правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Також це стосується підтримки та підвищення культури безпеки персоналу, досягнення максимально безпечного рівня експлу­ат­ації енергобло­ків. Також значна увага приділяється питанню­ відповідності кращій сві­товій практиці та стан­дар­т­ам з безпеки МАГАТ­Е.

Радник Московського центру ВАО АЕС Олександр Астанов зауважив, що дана місія буде корисною як для вдосконалення виробничих процесів на Хмельницькій АЕС, так і для подальших напрацювань експертів.

 

Довідково

ВАО АЕС – Всесвітня організація операторів АЕС. Передумовою створення ВАО АЕС стала аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році. ВАО АЕС була створена після Чорнобильської аварії операторами АЕС всього світу, які прагнули зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібної аварії. Офі­ційно про створення ВАО АЕС було проголошено на установчій асам­блеї 15 травня 1989 року в Москві.

ВАО АЕС – некомерційна, ненаглядова організація, не дає консультацій з проектних питань і не є фінансовою установою. У ВАО АЕС немає інших інтересів, крім забезпечення ядерної безпеки.

На даний час всі організації, які експлуатують АЕС, є членами ВАО АЕС, яка діє незалежно від державних і регулюючих органів та працює­ виключно від імені та в інтересах своїх членів – атомних електростанцій. В рамках ВАО АЕС між атомними станціями різних країн здійснюються партнерські перевірки, місії технічної підтримки, обмін інформацією про події та інші спільні програми. В структуру ВАО АЕС входять чотири регіональних центри: Московський, Атлантський, Паризький і Токійський. Московський центр ВАО АЕС об’єднує органі­зації із Росії, Болгарії, Угорщини, Казахстану, Куби, Литви, Польщі, Словаччини, України, Фінляндії, Чехії, Китаю та Ірану. Координаційний центр ВАО АЕС знаходиться в Лондоні.

Фото  Олександра  Шустерука