Радились щодо будівництва нових енергоблоків

На Хмельницькій АЕС відбулась нарада щодо підтвердження довговічності та надійності будівельних конструкцій, будівель та споруд енергоблоків №3, №4 Хмельницької АЕС. У ній взяли участь фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Енергопроект», ВП «Атомпроект­інжиніринг», Державного науково- до­слідного інституту будівельних конструкцій, спеціалісти Хмельницької АЕС.

Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра висловив сподівання на швидкий початок будівництва нових енергоблоків.

- На поточний час Держатомрегулювання із залученням фахівців ДНТЦ ЯРБ про­водить експертизу наданих експлуатуючою організацією матеріалів стосовно прове­дення робіт з оцінки технічного стану і обґрунтування надійності будівельних конструкцій енергоблоків №3 та №4 ХАЕС, - зазначив заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних уста­новок – начальник відділу ліцензування діючих установок – державний інспектор ДІЯРУ Валерій Бугай. - У рамках здійснення експертизи, ми ознайомилися із станом справ з цього питання, запланували оглянути будівельні конструкції енергоблоків, щоб зважено підійти до цієї роботи.

Крім будівельних конструкцій інспекторів цікавив також стан обладнання, яке планується використати під час будівництва, наявність до нього проектної документації, технічних умов, а також інформація щодо умов зберігання, проведення консервації і переконсервації.

Більш детальна інформація про стан справ у ході завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків прозвучала з уст заступника генерального директора з капітального будівництва Хмельницької АЕС Олега Рахлінського. За його словами, у зв'язку із втратою чинності Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції», виникла необхідність коригування техніко-економічного обґрунтування будівни­цтва енергоблоків №3, 4. Крім цього, єдиним варіантом подальшого спорудження енерго­блоків є завершення будівництва із використанням модифікованої реакторної уста­новки ВВЕР-1000 та зміною постачальника реакторної установки. В результаті проведення переговорів було прийнято рішення про застосування в проекті енергоблоків №3, 4 реакторної установки ВВЕР-1000 Skoda JS a.s. (Чеська Республіка), яка відповідає всім критеріям вибору типу РУ.

В якості референтної  розглядалася реакторна установка типу ВВЕР-1000, яка реалізована на АЕС «Темелін» (Чеська Республіка). При цьому в проекті РУ ВВЕР-1000 Skoda JS a.s. повинні бути реалізовані всі заходи щодо підвищення безпеки і надійності відповідно до «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій України».

На сьогоднішній день ПАТ КІЕП виконав коригування ТЕО із використанням РУ ВВЕР-1000 виробництва фірми «SKODA JS a.s.». Матеріали відкоригованого ТЕО пройшли комплексну державну експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза». Отримано експертний звіт №00-2193-16/ПБ від 29.05.2017, у якому сказано, що документація ТЕО будівництва енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС може бути затверджена в установленому порядку.

Олег Рахлінський зробив акцент на даних, які цікавлять учасників наради. За його словами, у 1987-1997 роках на Хмельницьку АЕС було поставлено значну кількість обладнання для її будівництва, загалом 3715 номенклатурних  номери.

Фахівцями ВП ХАЕС розроблені програми та виконано обстеження обладнання встановленого на енергоблоках №3, 4 і обладнання, що знаходиться на складах. Складено акти обстеження.

Розроблено та затверджено переліки обладнання, яке може бути інтегровано у новий проект будівництва енергоблоків №3, 4.

За результатами обстеження виконана консервація встановленого на енергоблоці №3 обладнання та обладнання, яке знаходиться на складах.

Сформовано перелік наявного устаткування для інтеграції до використання при будівництві енергоблока №3, який затверджено президентом ДП «НАЕК «Енергоатом».

Проведено аналіз наявності документації щодо сформованого переліку.

Олег Васильович також розповів про роботу із державними інституціями сто­совно прийняття важливих державних документів щодо завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків, розповів про роботу із громадськістю як прилеглих до Хмельницької АЕС територій, так і держав, які є сусідами України.

Учасники наради мали можливість познайомитись із станом та наявністю конструкцій та обладнання на третьому та четвертому енергоблоках під час їх огляду.

За результатами огляду представниками Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), будуть зроблені відповідні висновки, які  враховуватимуться на стадіях розробки і затвердження проекту добудови.

Олександр Шустерук