Забезпечення екологічної безпеки - в пріоритеті

Хмельницька атомна електростанція усвідомлює роль та вплив своєї діяльності на людей і довкілля, тому забезпечення екологічної безпеки є одним із найважливіших пріоритетів.

Основоположними принципами діяльності Хмельницької атомної станції, що задокументовані у Заяві про політику ДП «НАЕК «Енерго­атом», є: забезпечення екологічної безпеки, виконання законодавчих і нормативних вимог з екології; аналіз, оцінювання та управління ризиками, що можуть загрожувати населенню та навколишньому середовищу; дотримання принципів охорони навколишнього середовища.

Свій вклад у справу охорони довкілля вносять працівники відділу охорони навколишнього середовища. У підрозділі працюють справжні професіонали, які відповідально ставляться до своєї роботи. Завдяки зусиллям персоналу сектора екологічного управління та аудиту на ВП ХАЕС створена та функціонує система екологічного управління відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001. Впроваджено та щороку актуалізується «Перелік екологічних аспектів ВП «Хмельницька АЕС». З метою управління суттєвими екологічними аспектами на підприємстві розроблена «Екологічна програма ВП «Хмельницька АЕС», в якій задокументовані заходи щодо зниження негативного впливу суттєвих екологічних аспектів на навколишнє середовище при аварійних ситуаціях. Персонал сектора бере участь у проведенні аудитів системи екологічного управління у підрозділах ВП ХАЕС, а також здійснює перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у підрозділах. До складу сектора входять провідні інженери з охорони навколишнього середовища Н.Я. Горпишин та Н.М. Бурлакова, а також інженери з ОНС 1 категорії К.В. Щербань та І.В. Мисько. Хмельницька АЕС вчасно отримує дозвільні документи у сфері охорони навколишнього середо­вища та виконує умови діючих дозволів.

У лютому – березні 2019 року ВОНС брав участь у проведенні громадських слухань щодо продовження строку експлуатації енергоблока №1 Хмельницької АЕС. Нами було доведено до відома громадськості Рівненської та Хмельницької області інформацію про результати природоохоронної діяльності Хмельницької АЕС, систему екологічного управління, органі­зовану у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015, досягнення у напрямку зниження антропогенного впливу на довкілля, систему еколого-хімічного моніторингу об’єктів навколишнього середовища з наявною матері­ально-технічною базою.

Під час проведення громадських слухань було чимало додаткових запитань, зокрема, щодо водозабезпечення та теплового впливу ставка-охолоджувача ВП ХАЕС. На всі питання було надано конкретні відповіді.

За останній рік відбулись значні події у житті персоналу еколого-хімічної лабораторії ВОНС. Перш за все змінилось місце розташування лабораторії, з проммайданчика ВП ХАЕС лабораторія переїхала у адміністративне приміщення ЦГЗ (вул. Висоцького, 1). Тобто тепер на автобусах ВП ХАЕС було б доречно зазначати маршрут «ВП ХАЕС – АП ЦГЗ», бо аптеки вже немає кілька років. Але це не важливо. Важливо те, що під особистим контролем заступника головного інженера з ремонту В.В. Лисенка персонал ЕРП та КГ у 2018 році завершив ремонт наданих нам приміщень. У відремонтовані приміщення не дуже хотілось ставити старе лабораторне обладнання. Але доля була на нашому боці, у 2018 році виділено кошти для модернізації еколого-хімічних лабораторій ВП АЕС. Завдяки цьому в кінці 2018 – на початку 2019 року було закуплено та встановлено сучасні лабораторні меблі, засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання. На 2019 рік також виді­лене фінансування, отже буде продовжено модернізацію еколого-хімічної лабораторії.

Матеріально-технічне забезпечення - важливе питання, але основне все таки кваліфікований персонал. З цим все гаразд. Два сектори лабораторії очолюють досвідчені працівники Г.М. Мазур та Т.А. Мазур. Персонал еколого-хімічної лабораторії виконує контроль якості поверхневих, стічних та підземних вод, ґрунту і мулу, атмосферного повітря, а також контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Результати багаторічного моніторингу, який проводиться лабораторією з 1989 року, підтверджують, що експлуатація першого та другого енергоблоків Хмельницької АЕС не спричинила погіршення екологічного стану навколишнього середовища в санітарно-захисній зоні й зоні спостереження. Інформація про екологічний стан навколишнього середовища розміщується на веб-сайті Хмельницької АЕС (www.xaec.org.ua) та друкується в ЗМІ.

За останній рік відбулись кадрові зміни, в травні 2019 року пішла на заслужений відпочинок лаборант хімічного аналізу Наталія Володимирівна Подобна, яка працювала у лабораторії з 1990 року. На даний час під керівництвом Г.М. Мазур підготовку на посаду лаборанта проходить Н.В. Козійчук.

Свідченням високого рівня кваліфікації персоналу є також те, що в травні 2019 року еколого-хімічна лабораторія пройшла перевірку на відповідність критеріям оцінки вимірювальних можливостей. Комісія засвідчила, що ЕХЛ ВОНС має необхідне нормативне і методичне забезпечення, приміщення, технічні засоби та персонал, що забезпечують належні умови для якісного і безпечного проведення вимірювань у заявленому переліку вимірювань. З метою визначення якості проведення вимірювань, у присутності комісії проведені вимірювання шифрованих проб, підготовлених фахівцями еколого-хімічної лабораторії служби охорони навколишнього середовища ВП РАЕС. З цим завданням успішно справились інженер-лаборант Л.О. Ібрагімова та лаборанти Н.В. Ковальська і Н.А. Коломійчук.

Мешканці нашого регіону можуть бути впевнені, що на Хмельницькій АЕС працюють квалі­фіковані професіонали, які відповідально ставляться до охорони довкілля.

Олександр Голод, заступник НВОНС – начальник ЕХЛ