Здобутки, що дають  пiдстави пишатись

На Хмельницькій АЕС відбулась конференція трудового колективу, основним завданням якої було підбиття підсумків виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2016 рік відповідно до зобов’язань, передбачених Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом», питання виконання Колективного договору, постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 04.02.2016,  звіт комісії з трудових спорів за 2016 рік,  схвалення «Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж на 2017 рік» та вибори на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом». 363 делегати мали можливість вислухати  виступи з цих питань генерального директора ХАЕС М.С.Панащенка, начальника відділу соціального розвитку С.О.Ільющенкова, голову ППО ХАЕС М.В.Гука, голову комісії з трудових спорів В.Б Рубаса, начальника відділу охорони праці С.І.Романка.

У президію конференції були обрані голова профспілкової органі­зації ХАЕС Михайло Володимирович Гук, генеральний директор ВП ХАЕС Микола Сергійович Панащенко, голова ППО ДП «НАЕК «Енергоатом»  Олексій Васильович  Лич, голова Атомпрофспілки Валерій Олексійович Матов та директор Дирекції з кадрів і соціальних питань компанії Григорій Миколайович Муляр.

Генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко у свому виступі зазначив: Хмельницька АЕС завершила 2016 рік із рекордним показником з виробітку електроенергії – 14 мільярдів 864 мільйони кіловат-годин. За 2016 рік коефіцієнт використання встановленої потужності на Хмельницькій АЕС склав 85,2% – це найкращий показник серед АЕС України. У 2016 році на Хмельницькій АЕС не було жодного порушення станційного рівня.

Микола Сергійович констатував, що це результат ставлення адміністрації  до потреб працівників, зокрема у таких напрямках, як забезпечення належними умовами праці, соціальних гарантій тощо.

Також промовець розповів про широкий спектр соціальних гарантій, якими користуються працівники ХАЕС, зокрема допомогою при народженні дитини, по догляду за дитиною до трьох (шести) років, родинам, у яких є діти інваліди, на поховання, на лікування тощо.  Микола Сергійович розповів про пошуки можливості розподілу квартир у побудованому будинку, що через казуїстику закону не передані працівникам. «На моє прохання М.Гук передав В.Гройсману під час перебування на ХАЕС наше звернення з цього приводу. Сподіваємось на вирішення проблеми», - додав М.Панащенко.

В ході конференції генеральний директор ХАЕС відповів на низку питань, що хвилюють колектив.

Делегатами конференції трудового колективу роботу Хмельницької АЕС за звітний період було визнано задовільною.

Виступи інших промовців доповнили картину стану виконання Колективного договору, інших питань. Конференція прийняла постанову наступного змісту.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з питань порядку денного конференція трудового колективу ВП ХАЕС  ПОСТАНОВИЛА:

1. Звіт генерального  директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2016 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

2. Затвердити довідку про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік по ВП ХАЕС.

3. Вважати невиконаним по ВП ХАЕС п. 4.32 Колективного договору та частково виконаними пункти 5.8 та 8.2 Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

3. Вважати виконаною постанову конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 04.02.2016.

4. Звіт комісії по трудових спорах за 2016 рік взяти до відома.

5. Схвалити «Комплексні заходи про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж на 2017 рік».

6. Обрати делегатами на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» делегацію ВП «Хмельницька АЕС» у складі 25 осіб, а саме:

поза квотою:

Панащенко Микола Сергійович - керівництво - генеральний директор;

Гук Михайло Володимирович - ППО ХАЕС - голова;

Міщенко Дмитро Валерійович - ЕРП - заступник начальника;

Данилюк Андрій Васильович - НТЦ - провідний інструктор;

Хомич Олександр Миколайович - ЗОП - начальник зміни енерго­блока;

за квотою:

Артюшкіна Оксана Анатоліївна - КГ - економіст;

Волков Леонід Леонідович - СВНіПБ - старший інспектор;

Волконенков Іван Михайлович - ЦВіК - інженер;

Гуц Людмила Сергіївна       - ЦГЗ - заст. начальника;

Демидюк Віктор Андрійович - керівництво - ЗГДКіСР;

Ільющенков Сергій Олександрович - ВСР - начальник;

Кирилюк Михайло Васильович - ТЦ - інженер;

Коломійчук Наталія Михайлівна - ХЦ - лаборант;

Кусков Сергій Ігорович - ВОП - інспектор;

Поліщук Сергій Павлович - ТрЦ - начальник бюро;

Пятковський Віталій Ярославович - ППО - заст. голови ППО;

Рибалко Андрій Юрійович - ЦТАВ - електрослюсар;

Сафронов Петро Владиленович - ЦРБ - інженер;

Сливинська Галина Василівна - ЕРП - технік;

Сторожук Сергій Іванович - РЦ -   НЗРЦ;

Хоменко Олена Володимирівна - СІТ - провідний інженер;

Шевляков Артем Михайлович - ЕЦ - провідний інженер;

Шевчук Юрій Васильович - ГТЦ - заст. начальника;

Якимів Андрій Миронович - ЦНВУ - провідний інженер;

Яремчук Юрій Михайлович - СВНіПБ - старший інспектор.

У разі виникнення об’єктивних причин надати право адміністрації та профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації.

7. Звернутися до роботодавця та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» з пропозиціями:

7.1.1 Про внесення змін до Колективного договору, а саме: доповнити пункт 6.10 розділу VІ «Охорона здоров’я» новими абзацами такого змісту:

«За рахунок коштів Компанії утримувати, за необхідності на договірних умовах з медичним закладом, розташованим у містах-супутниках АЕС, інших містах розташування ВП Компанії, штати здоровпунктів для:

проведення передзмінних медичних оглядів;

проведення  попередніх та періодичних медичних оглядів;

здійснення комплексу заходів з диспансеризації, медичної реабілітації, в тому числі,  груп ризику з виникнення професійних та виробничо-обумовлених захворювань серед працівників;

надання першої медичної допомоги працівникам АЕС;

проведення освідчень на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

забезпечення необхідними засобами медичного призначення для проведення освідчень на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (алкотестери, тести для визначення вмісту наркотичних речовин та інше);

забезпечення медикаментами, які необхідні для надання якісної медичної допомоги, засобами медичного призначення, медичним обладнанням, деззасобами та іншим;

забезпечення медичної аварійної готовності та реагування персоналу здоровпункту, що розташований на промисловому майданчику, у складі аварійної групи медичної служби;

надання кваліфікованої медичної допомоги при захворюваннях, погіршенні стану здоров’я, нещасних випадках, невідкладних станах;

проведення прийому хворих з гострою патологією, з видачею, при необхідності, листка непрацездатності лікарем – завідувачем здоровпункту;

організації, в разі необхідності, транспортування хворого або постраждалого до закладу охорони здоров’я, супроводження, при необхідності, хворого або постраждалого при транспортуванні до закладу охорони здоров’я;

виконання медичних призначень за направленням лікарів;

планування вакцинації та проведення профілактичних щеплень працівникам;

надання медичної допомоги постраждалим в разі виникнення аварійної ситуації та організація медичного супроводження;

забезпечення постійної готовності до виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій;

проведення аналізу випадків погіршення стану здоров’я, раптової смерті на робочому місці і виробничого травматизму;

проведення заходів з покращення системи медичного обслуговування працівників АЕС;

проведення санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя.

Для організації роботи здоровпункту, що розташований на промисловому майданчику, за рахунок коштів Компанії проводити утримання приміщень, забезпечувати засобами та послугами зв’язку, оргтехні­кою, меблями, охороною, автотранспортом. Для виконання функціональних обов’язків медичних праці­вників, забезпечувати їх медичним обладнанням, виробами медичного призначення, друкарською продукцією та іншим, проводити прання білизни, яка використовується в здоровпункті при наданні послуг для персоналу».

7.1.2. Про включення частини ФОП, що є преміальним фондом, до тарифних ставок і посадових окладів працівників.

7.1.3 Про запровадження системи виділення безвідсоткових позик для придбання житла персоналу на первинному та вторинному ринку замість ведення житлового будівництва на підприємстві (з урахуванням наявного проблемного досвіду реалізації житла).

Про оновлення автобусного парку ТрЦ ВП ХАЕС та придбання реані­мобіля.

Щодо розробки єдиних норм ДП «НАЕК «Енергоатом» видачі ЗІЗ працівникам АЕС (за основу взяти діючі норми, з урахуванням фактичного впливу на працівників шкідливих та небезпечних факторів, а також метеорологічних умов).

Щодо включення в Колективний договір питання про надання додаткового оплачуваного дня відпочинку за від’їзд у відрядження та/чи повернення з відрядження у вихідний, святковий чи неробочий  день та за чергування вдома.

Про внесення змін до Колективного договору  щодо виплати премії до професійного свята – Дня енергетика: надати право керівникам і профспілковим комітетам відокремлених підрозділів самостійно визначати принцип розподілу премії.

З метою усунення дискримінаці­йного підходу до оцінювання та оплати результатів роботи непромислового персоналу, переглянути оплату праці непромислового персоналу (схеми, посадові оклади, тарифні ставки) та привести її до оплати промислово-виробничого персоналу, розмір премії за підсумками роботи за місяць встановлювати для всього персоналу однаковий.

Через відсутність у ДП «НАЕК «Енергоатом» єдиного підходу в питаннях поділу персоналу на промислово-виробничий і непромисловий персонал доручити ПК ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» опрацювати дане питання і підготувати пропозиції керівництву Компанії щодо розробки єдиного штатного розпису без поділу на категорії.

 Адміністрації та профспілковому комітету ППО ХАЕС розглянути  питання щодо тимчасового відлучення персоналу з роботи за його письмовою заявою та в разі необхідності, розробити механізм його реалізації.

Звернути увагу відповідних служб ВП ХАЕС на низьку якість спецодягу і зобов’язати їх в подальшому покращити його якість для усіх категорій персоналу.

Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома.

Секретаріату протокольно опрацювати зауваження  та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за виконання Колективного договору у ВП ХАЕС.

Результати підведення підсумків виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС за 2016 рік направити до відома в ДП «НАЕК «Енергоатом».

Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покласти на генерального директора ВП ХАЕС та голову ППО ХАЕС.